I am not what happened to me, I am what I choose to become.” ― C.G. Jung

Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met problemen, of het ervaren van gevoelens zoals stress, somberheid, piekeren, boosheid, angst, rouw of depressie. Of het willen veranderen van leefstijlpatronen, relatieproblemen of werksituatie, maar daartoe niet in staat zijn en steeds in dezelfde ongewenste patronen blijven terugvallen, zonder daar grip op te kunnen krijgen. Meestal zijn we in staat om na verloop van tijd verder te gaan zonder dat deze ervaringen en gevoelens ons permanent in de weg zitten.

Wanneer problemen echter blijven aanhouden, of iemand ervaart dat het functioneren of welbevinden negatief wordt beїnvloed, op persoonlijk niveau of in het contact met anderen, is soms hulp gewenst. Soms spelen onbewuste factoren een rol waar we niet goed zicht op hebben. Of zijn er factoren in onze omgeving waar wij ons wel bewust van zijn, maar geen invloed op hebben. Daardoor kunnen we het gevoel krijgen ‘vast’ te zitten of het moeilijk vinden weer een weg vooruit te zien. Psychosociale therapie kan helpen om meer inzicht te krijgen in het eigen onbewuste, negatieve patronen en gewoonten te doorbreken, leren om te gaan met pijnlijke of negatieve gevoelens en ervaringen, anders leren functioneren in relaties met de mensen om je heen, gewenste veranderingen aan te brengen in leefstijl of werk etc.

Wil je meer weten of een gratis intakegesprek om te bekijken of psychosociale therapie je kan helpen? klik hier voor meer informatie, of klik hier voor contact of een vrijblijvend intakegesprek.

Voor ervaringen van andere klanten, klik hier

Voor informatie over FASD Educatie en gezins/clientondersteuning (voor ouders en professionals) klik hier