“De schoen die de een past, knelt bij een ander; er is geen recept voor het leven dat passend is voor iedereen.” – Carl Rogers**

Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met problemen, of het ervaren van gevoelens zoals stress, somberheid, piekeren, boosheid, angst, rouw of depressie. Of het willen veranderen van leefstijlpatronen, relatieproblemen of werksituatie, maar daartoe niet in staat zijn en steeds in dezelfde ongewenste patronen blijven terugvallen, zonder daar grip op te kunnen krijgen. Meestal zijn we in staat om na verloop van tijd verder te gaan zonder dat deze ervaringen en gevoelens ons permanent in de weg zitten.

Wanneer problemen echter blijven aanhouden is soms hulp gewenst. De meeste mensen met psychische klachten zijn gezond functionerende mensen die vastlopen in abnormale of ongezonde situaties, die gaan knellen en niet passend zijn bij jouw persoonlijke waarden en de manier waarop je in het leven wil staan. Soms zoekt iemand de verbinding met anderen, of met zichzelf. Zijn er ervaringen die ons blijvend hinderen tot functioneren of gelukkig zijn. Of is er verdriet omdat de goede dingen die hadden moeten gebeuren er niet zijn geweest. Of verloren zijn. Of spelen onbewuste factoren een rol waar we niet goed zicht op hebben. Soms zijn onze angsten, boosheid of onmacht een gezonde reactie op ongezonde factoren in onze omgeving of maatschappij, waar wij geen invloed op hebben. Daardoor kunnen we het gevoel krijgen ‘vast’ te zitten, allerlei klachten ontwikkelen of het moeilijk vinden weer een weg vooruit te zien. Sommige mensen voelen zich binnen de geestelijke gezondheidszorg niet altijd goed gehoord of begrepen.

Een one-size-fits-all standaard traject zal, net als de schoen uit de uitspraak van psycholoog Carl Rogers hierboven**, soms niet helemaal passend zijn. Psychosociale therapie kan bij deze situaties wellicht helpen. Naar meer zelfvertrouwen, meer krachtige houding, richting gewenste verandering. Naar het weer nieuwe mogelijkheden zien. Omdat deze vanuit de visie van de humanistische stroming binnen de psychologie is ontwikkeld, waarbij er vanuit wordt gegaan dat mensen en situaties nooit hetzelfde zijn. De werkwijze is gericht op het aansluiten op jou als uniek mens, jouw relaties met anderen en persoonlijke situatie. En kan daarom sneller de kern van je hulpvraag en een weg daaruit helder maken (die vaak verborgen ligt onder lagen van onbewust gedrag en denken, ingesleten patronen en zelfbelemmerende overtuigingen). Waarbij we toewerken naar het veerkrachtig en in balans kunnen staan in jezelf en in je relaties met anderen, ongeacht de omstandigheden waar je geen invloed op hebt.

Wil je meer weten of een gratis intakegesprek om te bekijken of psychosociale therapie je kan helpen? klik hier voor meer informatie, of klik hier voor contact of een vrijblijvend intakegesprek.

FASD: Nazorgtraject diagnose en life coaching (jong)volwassenen met FASD: klik hier voor meer informatie. Voor informatie over FASD Educatie en gezins/clientondersteuning voor ouders en professionals: klik hier.

Voor ervaringen van andere klanten, klik hier