Hoe verloopt een traject?

Binnen een vrijblijvend en gratis intakegesprek, bekijken wij samen of psychosociale therapie geschikt is voor jouw hulpvraag. Tevens krijg je nadere uitleg over hoe een traject verloopt, en wat een psychosociaal therapeut wel en niet voor je kan betekenen.
Mocht je een traject willen starten, dan maken we samen een planning en spreken het aantal sessies af voor jouw persoonlijk traject (dit is afhankelijk van de hulpvraag en je persoonlijke situatie). Ook kun je kiezen voor 1 enkele sessie, wanneer je wilt proberen of psychosociale therapie voor jou goed voelt en je verder kan helpen.

Binnen een traject gaan we gestructureerd aan de slag met:

  • Het onderzoeken van de door jou ervaren problematiek en zicht verkrijgen op patronen in je leven, obstakels en onderliggende (vaak onbewuste) factoren in gedrag, emoties en gedachten die hierbij een rol spelen
  • Het actief en motiverend werken naar vergroting van inzicht, veerkracht, probleemoplossend vermogen en een meer gewenste situatie, waarbij oude patronen worden omgezet naar nieuwe manieren van voelen, denken en handelen. In het heden en in de toekomst.
  • Eventuele nazorg en terugvalpreventie

Voor meer informatie kun je vrijblijvend contact opnemen.