Hoe verloopt een traject?

Binnen een vrijblijvend en gratis intakegesprek, bekijken wij samen of psychosociale therapie geschikt is voor jouw hulpvraag. Tevens krijg je nadere uitleg over hoe een traject verloopt, en wat een psychosociaal therapeut wel en niet voor je kan betekenen.
Mocht je een traject willen starten, dan maken we samen een planning en spreken het aantal sessies af voor jouw persoonlijk traject (dit is afhankelijk van de hulpvraag en je persoonlijke situatie). Ook kun je kiezen voor 1 enkele sessie, wanneer je wilt proberen of psychosociale therapie voor jou goed voelt en je verder kan helpen.

Binnen een traject gaan we gestructureerd aan de slag met:

  • het onderzoeken van en zicht krijgen op patronen in je leven, obstakels en onderliggende (vaak onbewuste) factoren in gedrag, emoties en gedachten die hierbij een rol spelen
  • het actief en motiverend werken naar een meer gewenste situatie, waarbij oude patronen worden omgezet naar nieuwe manieren van voelen, denken en doen
  • eventuele nazorg en terugvalpreventie

Een psychosociaal therapeut kan je bij dit proces begeleiden en ondersteunen, en waar nodig aanvullen met psycho-educatie. Ook kan je desgewenst worden doorverwezen naar een andere hulpverlener of instantie.

Voor meer informatie kun je vrijblijvend contact opnemen.

FASD Support is per augustus 2020 aangesloten bij Samen Sterk Zorg