Deprecated: stristr(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/fasdsup1/public_html/counseling/wp-content/plugins/a2-w3-total-cache/lib/W3/PgCache.php on line 1054
Psychosociaal therapeut/ coach / psycholoog?

Waarin verschilt een psychosociaal therapeut (ook wel: counselor) van een coach, psycholoog of andere hulpverlener?
Waar een coach iemand kan helpen met het verbeteren van prestaties op een bepaald gebied (zoals sport of werk), gaat een psychosociaal therapeut meer de diepte en de breedte in samen met de cliënt. Door het functioneren van de persoon binnen zijn of haar persoonlijke en sociale omgeving te onderzoeken, onbewuste patronen te doorbreken en de weg te vinden naar een meer effectieve en positieve manier van functioneren.

Door middel van het in actie zetten van de persoon binnen een proces dat leidt tot vergroten van inzicht, probleemoplossend vermogen en veerkracht. In tegenstelling tot een psycholoog, stelt een psychosociaal therapeut of counselor hierbij geen diagnose uit de DSM en werkt niet met standaard diagnose-behandelcombinaties, maar met een o.a. een counseling methodiek. Deze kan op maat worden toegepast bij de individuele persoon en zijn of haar unieke situatie en ervaren problematiek.

Vanuit de Humanistische stroming binnen de psychologie (waarbinnen de psychosociale therapie/counseling is ontwikkeld) wordt ieder mens als uniek individu benaderd, waarbij de focus niet ligt op een DSM diagnose of aanpak van symptomen. Maar op het (meestal onbewuste) probleem achter de symptomen, de individuele hulpvraag en functioneren van die persoon binnen zijn of haar omgeving. Waarbij er vanuit wordt gegaan dat iemand zelf in staat is uiteindelijk inzicht te verwerven en veranderingen door te voeren. Een psychosociaal therapeut neemt hierin een faciliterende en begeleidende rol aan. Waar een psycholoog vooral is opgeleid tot het doen van wetenschappelijk onderzoek, diagnosticeren, testen en behandelen, is een psychosociaal therapeut specifiek opgeleid en getraind in het 1 op 1 werken met een cliënt, binnen een zo optimaal mogelijke therapeutische gespreksrelatie en de counseling methodiek.

Een professioneel psychosociaal therapeut houdt zich aan kaders en richtlijnen m.b.t. privacy en vertrouwelijkheid, heeft een erkende HBO opleiding gevolgd waarin kennis is opgedaan t.a.v. medische basiskennis, psychosociale basiskennis, sociale psychologie, klinische psychologie, therapeutische gespreksvoering, diverse methodieken etc. Ook kennis van het sociale werkveld en andere disciplines daarin, wet- en regelgeving binnen de zorg en het sociale domein, het eigen functioneren en ontwikkeling van benodigde competenties tot professioneel psychosociaal therapeut vormen een onderdeel van de opleiding.