Waarin verschilt een psychosociaal therapeut (ook wel: counselor) van een coach, psycholoog of andere hulpverlener?
Waar een coach een cliënt kan helpen met het verbeteren van prestaties op een bepaald gebied (zoals sport of werk), gaat een psychosociaal therapeut meer de diepte en de breedte in samen met de cliënt. N.a.v. de hulpvraag, door het functioneren van cliënt binnen zijn persoonlijke en sociale context te onderzoeken, disfunctionele patronen te doorbreken en helpen te veranderen naar een meer effectieve en positieve manier van functioneren. Door middel van het in actie zetten van de cliënt binnen een proces dat leidt tot vergroten van inzicht, probleemoplossend vermogen en veerkracht. In tegenstelling tot een psycholoog, stelt een psychosociaal therapeut of counselor geen diagnose uit de DSM en werkt niet met standaard protocollen of vaststaande trajecten, maar met een counseling methodiek. Vanuit diverse psychologische inzichten ontwikkeld kan deze op maat worden toegepast bij de individuele cliënt.

Vanuit de Humanistische stroming binnen de psychologie (waarbinnen de psychosociale counseling/therapie is ontwikkeld) wordt een cliënt als uniek individu benaderd, waarbij de focus niet ligt op een DSM diagnose of aanpak van symptomen. Maar op het (meestal onbewuste) probleem achter de symptomen en probleemstelling, de individuele hulpvraag en functioneren van cliënt binnen zijn unieke context en relaties met anderen. Waarbij er vanuit wordt gegaan dat de cliënt zelf in staat is uiteindelijk inzicht te verwerven en veranderingen door te voeren; de therapeut neemt hierin een faciliterende en begeleidende rol aan.

Een professioneel psychosociaal therapeut houdt zich aan kaders en richtlijnen m.b.t. privacy en vertrouwelijkheid, heeft een erkende HBO opleiding gevolgd waarin kennis is opgedaan t.a.v. medische basiskennis, psychosociale basiskennis, sociale psychologie, klinische psychologie, therapeutische gespreksvoering, diverse methodieken etc. Ook kennis van het sociale werkveld en andere disciplines daarin, wet- en regelgeving binnen de zorg en het sociale domein, het eigen functioneren en ontwikkeling van benodigde competenties tot professioneel psychosociaal therapeut vormen een onderdeel van de opleiding.

FASD Support is per augustus 2020 aangesloten bij Samen Sterk Zorg