Deprecated: stristr(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/fasdsup1/public_html/counseling/wp-content/plugins/a2-w3-total-cache/lib/W3/PgCache.php on line 1054
Voor wie

Voor wie is psychosociale therapie geschikt?

Psychosociale therapie is gericht op psychisch gezonde mensen die vastlopen in eigen functioneren of omgevingsproblematiek en daarbij hulp vragen. Het is een laagdrempelige en kortdurende, maar effectieve vorm van hulpverlening, welke behulpzaam kan zijn bij o.a. depressieve klachten, burn-out, angstklachten, chronische stress, rouw, echtscheidingsproblematiek, hulp bij leefstijlverandering, ervaringen uit het verleden die in het heden blijven opspelen etc. Psychosociale therapie is effectief bij mensen die in staat zijn hun eigen functioneren te onderzoeken en bereid zijn om veranderingen te verkennen en actief met zichzelf aan de slag te gaan. Een psychosociaal therapeut diagnosticeert niet, maar zal bij indicaties van klinische problematiek doorverwijzen.

Binnen (pleeg/adoptie)gezinnen met kinderen met complexe diagnostiek en problematiek, worden draagkracht en relaties binnen het gezin vaak zwaar belast. Daarnaast komen ouders soms in een sociaal isolement terecht, doordat familie en anderen uit de omgeving (school, buren, hulpverlening) de problematiek niet goed zien, of zelfs ouders aankijken op de diagnostiek en het gedrag van het kind. Depressie, burn-out en secundair trauma bij gezinsleden kunnen het gevolg zijn. Psychosociale therapie, eventueel aangevuld met educatie en bemiddeling, kan helpen in die situaties communicatie en verstoorde relaties binnen het gezin of met omgeving te verbeteren. Of disfunctionele patronen, emoties, gedachten en gedrag te onderzoeken en te helpen om te buigen naar een meer functionele situatie, en draagkracht te vergroten. Monique de Jong kan hierbij niet alleen professioneel ondersteunen als psychosociaal therapeut, maar tevens vanuit eigen ervaringsdeskundigheid en ruime ervaring met het ondersteunen van en bemiddelen voor pleeg- en adoptiegezinnen.