Deprecated: stristr(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/fasdsup1/public_html/counseling/wp-content/plugins/a2-w3-total-cache/lib/W3/PgCache.php on line 1054
Wat is psychosociale therapie/counseling?

Psychosociale therapie is ontstaan in de VS vanuit de Humanistische stroming binnen de psychologie. Grondlegger is prof. Gerard Egan, die een cliƫntgerichte counseling methodiek heeft ontwikkeld, gericht op mensen die (tijdelijk) zijn vastgelopen in hun functioneren of omgeving, en daarbij ondersteuning zoeken. Het is een geschikte therapievorm voor mensen die in staat zijn tot zelfreflectie en het zelf werken aan verandering. Psychosociale therapie stimuleert een actieve houding, is toekomstgericht en maatwerk gericht op de individuele hulpvraag.

Het is een laagdrempelige en kortdurende therapievorm die kan worden ingezet bij diverse psychosociale problematiek, zoals: depressieve klachten, angstklachten, burn-out, rouw, echtscheidingsproblematiek, stress klachten, faalangst, problemen in de relationele sfeer, ervaringen uit het verleden die in het heden blijven opspelen, het willen maar niet kunnen komen tot veranderingen in leefstijl etc.

Een psychosociaal therapeut is (in tegenstelling tot een psycholoog of psychotherapeut) niet gebonden aan het werken volgens algemene richtlijnen op basis van een DSM diagnose en bijbehorende standaard protocollen als basis voor een hulpverleningstraject. Hierdoor is persoonlijk maatwerk en een holistische manier van werken mogelijk; de persoonlijke unieke situatie en ervaringen van de klant staan centraal. Waardoor snel tot de kern van de individuele problematiek kan worden gekomen. Een psychosociaal therapeut werkt niet met mensen met klinische problematiek , bij vermoeden hiervan zal worden doorverwezen.

Een psychosociaal therapeut begeleidt mensen in het onderzoeken van persoonlijke patronen en onbewuste gedachten, emoties en gedrag, naar een beter inzicht en grip op eigen functioneren. Waarna men in het heden maar ook in de toekomst, beter in staat is om te gaan met situaties waarin problemen worden ervaren.

Het is gericht op vergroten van zelfinzicht, zelfvertrouwen, probleemoplossend vermogen, veerkracht, weerbaarheid, actieve groei en gewenste verandering. Binnen de humanistische en positieve psychologie wordt er vanuit gegaan dat de (psychisch gezonde) mens zelf in staat is uiteindelijk actief veranderingen door te voeren. Soms is hierbij hulp gewenst als men vastloopt in problematiek. Soms is het anders leren omgaan met problemen genoeg, zonder het probleem zelf te hoeven oplossen. Een psychosociaal therapeut gaat niet boven, maar naast de mens staan in dit proces.