Deprecated: stristr(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/fasdsup1/public_html/counseling/wp-content/plugins/a2-w3-total-cache/lib/W3/PgCache.php on line 1054
Over FASD Support en Monique de Jong

Na 11 jaar werken voor de FAS Stichting als bestuurslid en coƶrdinator voorlichting, ben ik in 2019 gestart met mijn eigen praktijk voor wetenschappelijke educatie, maatwerk advies en cliƫntondersteuning op het gebied van FASD. Gericht op (pleeg-/adoptie-) ouders, volwassenen met FASD en professionals in onderwijs, zorg en hulpverlening. Voor verdere informatie op het gebied van FASD, klik hier.

Naast het informeren, adviseren en bemiddelen bij deze speciale doelgroep, kwamen er tijdens mijn studie tot psychosociaal therapeut, tevens mensen op mijn pad met diverse psychosociale problemen. Pleeg- of adoptie ouders die chronische stress of situaties van visieverschillen ervaren in de contacten met jeugdzorg, gemeenten, instanties, onderwijs en hulpverlening. Mensen met relationele problematiek. Mensen met persoonlijke problemen die hulp zoeken bij depressie, echtscheidingsproblematiek, rouw, burn-out of die vastlopen in hun leven door onverwerkte problematiek uit hun verleden. Mensen die een traject bij een ggz organisatie hebben doorlopen en zich daarbij niet goed gehoord of begrepen voelde, doordat gestandaardiseerde behandeltrajecten niet helemaal aansloten op hun individuele problematiek.

In aanvulling op mijn achtergrond als verpleegkundige, heb ik de afgelopen jaren diverse opleidingen op het gebied van psychologie, psychosociale therapie/counseling en gezinstherapie aan Universiteit en HBO gevolgd. Naast counselor/psychosociaal therapeut ben ik tevens ABNLP gecertificeerd NLP practitioner. Door deze combinatie van medische en psychosociale kennis, en tevens eigen ervaringsdeskundigheid op het gebied van pleegouderschap, voogdij en mentorschap, ben ik in staat om vanuit een integrale wijze mensen te begeleiden en ondersteunen.

Bron: GoodTherapy.org

Mijn persoonlijke kijk op psychisch welzijn valt samen met die van de Positieve en Humanistische stromingen binnen de psychologie. De meeste mensen met psychosociale problematiek zijn gezonde mensen, die vast zijn gelopen binnen ongezonde of ongewenste situaties of patronen. Die niet passen en gaan knellen. Waarbij onbewuste belemmeringen in de weg zitten waardoor men tijdelijk vast loopt en ondersteuning zoekt.

Deze mensen zijn het meest gebaat bij een individuele aanpak, die begint vanuit het zich echt begrepen en veilig voelen. Pas dan ontstaat er ruimte om samen te gaan verkennen, inzicht te verwerven, het onbewuste bewust te maken en methodisch te gaan begeleiden naar een positieve psychologische gezondheid. In het kort gezegd: zichzelf te (her)vinden en te worden. Daarbij ga ik er van uit dat de sleutel tot herstel of positieve verandering in de persoon zelf verborgen ligt; als psychosociaal therapeut gaan we niet boven, maar naast de mens staan. Ik vind het dan ook mooi om van dichtbij mee te mogen maken hoe mensen inzicht en zelfwaardering krijgen en groeien in het meer weerbaar worden, zelfverzekerd en actief gaan leven, zelf weer de teugels in handen nemen. Zodat ze niet alleen hun functioneren en probleemoplossend vermogen bij huidige obstakels kunnen verbeteren, maar ook in de toekomst met vertrouwen in kunnen zetten.

Monique de Jong

Voor ervaringen van klanten, zie het menu voor reviews

Voor informatie of een gratis intakegesprek, klik hier voor contact