Deprecated: stristr(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/fasdsup1/public_html/counseling/wp-content/plugins/a2-w3-total-cache/lib/W3/PgCache.php on line 1054
Tarieven

Psychosociale therapie/counseling en psycho-educatie (online of op locatie in praktijk):

Intake-gesprektelefonischgratis
Enkele sessie1 uur€ 60,-
Heel traject psychosociale therapie
5 sessies van een uur
totaal 5 uur€ 250,-
Nazorg en terugval- preventie via telefoon of online via Zoomconsult ½ uur€ 30,-
FASD Support is vrijgesteld van BTW

Betaling

Bij online sessies of op locatie van FASD Support: graag uiterlijk 24 uur voor de afspraak het tariefbedrag overmaken op rekeningnummer NL85 SNSB 0339 6553 80, o.v.v. achternaam en datum afspraak. Een afspraak wordt definitief na betaling. U krijgt na afloop via de mail een bewijs van betaling toegestuurd.

Mocht u verhinderd zijn, laat het dan minimaal 24 uur van tevoren weten, zodat er eventueel een andere afspraak kan worden ingepland. De gereserveerde tijd zal dan niet in rekening worden gebracht. Zie ook Algemene voorwaarden.