Persoonlijke psychosociale therapie/counseling en psycho-educatie (incl. schriftelijke informatie):

Intake-gesprek telefonisch gratis
Enkel consult psycho-educatie consult 1 uur € 60,-
Heel traject psycho-sociale therapie
5 sessies van een uur
totaal 5 uur € 250,-
Nazorg en terugval- preventie via Skype consult ½ uur € 25,-
FASD Support is vrijgesteld van BTW    

Betaling

Bij Skype-consulten en consult op locatie van FASD Support: graag uiterlijk 24 uur voor de afspraak het tariefbedrag overmaken op rekeningnummer NL66 RBRB 0778 1489 47 o.v.v. achternaam en datum afspraak. Een afspraak wordt definitief na betaling. U krijgt na afloop via de mail een factuur toegestuurd met het betaalde tarief erop vermeld.

Mocht u verhinderd zijn, laat het dan minimaal 24 uur van tevoren weten, zodat er eventueel een andere afspraak kan worden ingepland. De gereserveerde tijd zal dan niet in rekening worden gebracht. Zie ook Algemene voorwaarden.