Welkom

FASD Support is een psychosociale praktijk welke diensten levert op het gebied van counseling, advies, educatie en bemiddeling aan gezinnen en professionals rondom kinderen en (jong)volwassenen met een diagnose binnen het FASD spectrum.

FASD Support werkt vanuit professionaliteit, gecombineerd met ervaringsdeskundigheid op het gebied van FASD en reactieve hechtingsstoornis en 8 jaar praktijkervaring bij de FAS Stichting. Counseling is een laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening, waarbij wordt gewerkt vanuit de inzichten uit de humanistische stroming binnen de psychologie.

Counseling aan ouders/verzorgers in Nederland en Vlaanderen wordt geboden via Skype of telefonisch contact. Tevens is een gesprek op locatie bij FASD Support in Hoogeveen mogelijk (ook op zaterdag). Naast persoonlijke ondersteuning en educatie, kan worden geholpen met praktische zaken zoals het aanvragen van indicaties of het zoeken naar instanties of specialistische hulpverlening op het gebied van FASD, hechtingsproblematiek etc.

FASD Support verzorgt tevens wetenschappelijke educatie, maatwerkadvies, gastlessen en lezingen voor organisaties, professionals en studenten binnen de sectoren onderwijs, zorg en hulpverlening.

Bemiddeling en advies bij netwerkgesprekken (met familie, school en hulpverlening) is mogelijk op locatie binnen Nederland. FASD Support kan helpen de communicatie tussen partijen en vaak niet effectieve begeleiding van de cliënt met FASD te verbeteren. Door een vertaalslag te maken tussen ouders en professionals, en educatie en advies aan te bieden (op basis van internationale wetenschappelijk informatie en practice based richtlijnen op het gebied van FASD, hechtingsproblematiek, vroegkinderlijk trauma etc).

Educatie- en counseling binnen pleegzorg en adoptie, voor het netwerk van ouders en professionals om een cliënt heen, zijn mogelijk op aanvraag. Bijvoorbeeld bij recente diagnostiek, of nieuwe plaatsing binnen een gezin dat onbekend is met FASD.