Hoe verloopt een counselingtraject?

Binnen een vrijblijvend en gratis intakegesprek, bekijken wij samen of psychotherapeutische counseling geschikt is voor uw hulpvraag. Tevens krijgt u nadere uitleg over de verschillende fases binnen een counselingtraject, en wat een counselor wel en niet voor u kan betekenen.
Mocht u een traject willen starten, dan maken we samen een planning en spreken het aantal sessies af voor uw persoonlijk traject (dit is afhankelijk van de hulpvraag en uw persoonlijke situatie). Er is geen verplichting het aantal sessies te doorlopen, mocht u alsnog besluiten dat counseling u niet verder kan helpen. De benutte sessies worden wel in rekening gebracht.

Binnen het counselingtraject zullen we gestructureerd aan de slag gaan met:

  • het onderzoeken van en zicht krijgen op disfunctionele patronen, obstakels en onderliggende (soms onbewuste) factoren in gedrag, emoties en gedachten die hierbij een rol spelen
  • het werken naar een meer gewenste situatie

Een counselor kan u bij dit proces begeleiden en ondersteunen, en waar nodig aanvullen met psycho-educatie en informatie. Ook kan een counselor u desgewenst doorverwijzen naar een andere hulpverlener of instantie.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen.