Waarin verschilt een counselor (ook wel: psychosociaal therapeut) van een coach, psycholoog of andere hulpverlener?
Waar een coach een cliënt kan helpen met het verbeteren van prestaties op een bepaald gebied (zoals sport of werk), gaat een counselor meer de diepte en de breedte in samen met de cliënt. N.a.v. de hulpvraag, door het functioneren van cliënt binnen zijn persoonlijke en sociale context te onderzoeken, disfunctionele patronen te doorbreken en helpen te veranderen naar een meer effectieve en positieve manier van functioneren. De counselor faciliteert en begeleid de cliënt in het proces van onderzoeken van belemmerende patronen, gedachten, emoties en gedrag, en het werken naar gewenst effectieve verbetering of verandering. In tegenstelling tot een psycholoog, stelt een psychosociaal therapeut of counselor geen diagnose uit de DSM en werkt niet met standaard protocollen of vaststaande trajecten, maar werkt met een counseling methodiek, vanuit diverse psychologische inzichten en methodieken ontwikkeld. De counselingmethodiek is ontwikkeld vanuit het perspectief van integraal en cliëntgericht maatwerk.

Vanuit de Humanistische stroming binnen de psychologie (waarbinnen de psychosociale counseling/therapie is ontwikkeld) wordt een cliënt als uniek individu benaderd, waarbij de focus niet ligt op een DSM diagnose of aanpak van symptomen, maar op het (meestal onbewuste) probleem achter de symptomen en probleemstelling, de individuele hulpvraag en functioneren van cliënt binnen zijn unieke context en relaties met anderen. De counselor/psychosociaal therapeut maakt wel, net als een psycholoog, gebruik van methodieken, psychologische technieken en psycho-educatie binnen een therapeutische gespreksrelatie, afgestemd op de specifieke hulpvraag en mogelijkheden van cliënt. Waarbij er vanuit wordt gegaan dat de cliënt zelf in staat is uiteindelijk inzicht te verwerven en veranderingen door te voeren; de therapeut neemt hierin een faciliterende en begeleidende rol aan.

Een professioneel psychosociaal counselor/therapeut houdt zich aan kaders en richtlijnen m.b.t. privacy en vertrouwelijkheid, heeft een erkende HBO opleiding gevolgd waarin kennis is opgedaan t.a.v. medische basiskennis, psychosociale basiskennis, sociale psychologie, klinische psychologie, therapeutische gespreksvoering, diverse methodieken etc. Ook kennis van het sociale werkveld en andere disciplines daarin, wet- en regelgeving binnen de zorg en het sociale domein, het eigen functioneren en ontwikkeling van benodigde competenties tot professioneel psychosociaal counselor/therapeut vormen een onderdeel van de opleiding.