Particulieren

Intakegesprek: geen kosten

Individuele coaching en educatie ouders/verzorgers
Gezins-/cliëntondersteuning FASD voor ouders of volwassenen met FASD (aanvragen indicaties WLZ/wajong/speciaal onderwijs etc, bemiddelingsgesprek of deelname MDO, opstellen FASD informed familiegroepsplan). (Waar mogelijk ook online)
uurtarief
€ 65,- *
n.b. momenteel problematiek bij CIZ m.b.t. WLZ aanvragen, zie hier


Online traject training & coaching ouders/verzorgers (per gezin, 3 modules in 3 weken) . Op maandag- of woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur (vanaf januari 2024).
Voor toelichting inhoud van de training & coaching klik HIER. Opgave via het contactformulier met voorkeur voor maandag- of woensdagavond, u ontvangt daarna mogelijke data per email.


Totaalprijs € 195 per gezin


Psycho educatie/life coaching of clientondersteuning volwassenen met FASD (incl. psycho educatie en coaching omgeving)
Voor meer info klik HIER.
Excl. reiskosten ambulant uurtarief
€ 65,- *

* FASD Support is vrijgesteld van BTW  

Organisaties en professionals

* FASD Support is vrijgesteld van BTW 
Educatieve netwerkbijeenkomst/MDO FASD op locatie of online (algemene wetenschappelijke basiskennis FASD & casusbespreking en advies). Voor meer info klik HIER.
(2 a 2½ uur. Inclusief schriftelijke informatie)
€ 249,- excl. reiskostenvergoeding*
Gastles FASD (voor professionals of studenten)
op locatie of online (1 ½ tot 2 uur. Inclusief schriftelijke informatie)
€ 249,- excl. reiskostenvergoeding*
SKJ geaccrediteerde interactieve online cursus FASD voor Jeugd- /gezinswerkers, pleegzorg e.d. (8,6 SKJ registerpunten). Drie modules in drie weken. Op maandagochtend, woensdagochtend (9.30 – 11.30 uur), of maandagavond (20.00 – 22.00 uur).
Voor informatie, zie: Voor verdere informatie kunt u HIER klikken voor een toelichting op de cursusinhoud, of HIER voor startdata. Voor opgave kunt u contact opnemen via het contactformulier in het menu.
€ 295,- totaal p.p.
(In-company op aanvraag)

FASD Support werkt landelijk: t.a.v. mogelijke vergoeding vanuit maatwerktoekenning door gemeente, PGB of budget scholing/deskundigheidsbevordering van zorg-/onderwijsorganisatie zijn de opties dan ook verschillend per gemeente en organisatie. U kunt hiervoor navraag doen bij uw lokale gemeente, zorgkantoor of zorg-/onderwijsorganisatie.