Particulieren

Intakegesprek: gratis

Post diagnostisch traject:  klik hier voor meer informatie

Wetenschappelijke educatie en advies FASD, cliëntondersteuning FASD, 
opstellen FASD familiegroepsplan:
Telefonisch of online, incl. schriftelijke informatie per e-mail uurtarief € 60,- *
½ uur € 30,- *
Op locatie FASD Support in Hoogeveen, maandag t/m zaterdag, incl. schriftelijke informatieeducatie en advies
1½ uur
€ 85,-*
Psychosociale therapie:  
Op locatie FASD Support, of online, incl. schriftelijke informatie per e-mailuurtarief€ 65,- *
* FASD Support is vrijgesteld van BTW  

Instanties en professionals

Netwerkeducatie en advies FASD, bemiddeling op maat op locatie of online
(1½ tot 2 uur. Inclusief schriftelijke informatie)
€ 225,- excl. reiskostenvergoeding*
Incompany workshop of gastles FASD
op locatie of online (1 ½ tot 2 uur. Inclusief schriftelijke informatie)
Klik hier voor inhoud workshop
€ 225,- excl. reiskostenvergoeding*
SKJ geaccrediteerde interactieve online cursus FASD voor Jeugdzorg-/pleegzorgprofessionals (3 modules in 3 weken). Op dinsdagochtend of donderdagochtend (9.30 – 11.15 uur) of maandagavond (20.00 – 21.45 uur).
Voor informatie, zie: Voor verdere informatie kunt u hier klikken voor een toelichting op de cursusinhoud, of hier voor startdata. Voor opgave kunt u contact opnemen via het contactformulier in het menu.
€ 295,- totaal
* FASD Support is vrijgesteld van BTW 

Particulieren:

Psychosociale therapie:

Bij telefonische, online of afspraak  op locatie van FASD Support: graag uiterlijk 24 uur voor de afspraak het bedrag overmaken op rekeningnummer NL85 SNSB 0339 6553 80, o.v.v. achternaam en datum afspraak. Een afspraak wordt definitief na betaling. U krijgt na afloop via de mail een factuur toegestuurd met het betaalde tarief erop vermeld.  Mocht u verhinderd zijn, laat het dan minimaal 24 uur van tevoren weten, zodat er eventueel een andere afspraak kan worden ingepland. De gereserveerde tijd zal dan niet in rekening worden gebracht.

FASD ondersteuning en advies:

Afhankelijk van uw individuele hulpvraag wordt in overleg een offerte opgesteld. Na afloop van het ondersteuningstraject worden een factuur en informatiebijlagen toegestuurd.

T.a.v. wetenschappelijke educatie FASD of bemiddeling & advies op school of bij zorginstelling/hulpverlening: dit kan soms worden vergoed vanuit pgb (verantwoordingsvrije gedeelte) of budget deskundigheidsbevordering vanuit school of instelling.

Zie ook Algemene voorwaarden.

Instanties en professionals:

U krijgt een factuur en informatiebijlagen toegestuurd per email. Zie ook Algemene voorwaarden.