Particulieren

Intakegesprek: geen kosten

Educatie en advies FASD, cliënt/gezinsondersteuning FASD, 
opstellen FASD familiegroepsplan:
Kan ook telefonisch of online, incl. schriftelijke informatie per e-mail uurtarief € 65,- *
Therapie/life coaching volwassenen met FASDuurtarief€ 65,- *

Psychosociale therapie/ACT (acceptance and commitment therapy):
  
Op locatie FASD Support, of online, incl. schriftelijke informatie per e-mail uurtarief€ 65,- *
* FASD Support is vrijgesteld van BTW  

Organisaties en professionals

Netwerkeducatie FASD op locatie (algemene wetenschappelijke basiskennis FASD & casusbespreking)
(2 a 2½ uur. Inclusief schriftelijke informatie)
€ 225,- excl. reiskostenvergoeding*
Gastles FASD (voor professionals of studenten)
op locatie of online (1 ½ tot 2 uur. Inclusief schriftelijke informatie)
€ 225,- excl. reiskostenvergoeding*
SKJ geaccrediteerde interactieve online cursus FASD voor Jeugd- /gezinswerkers, pleegzorg e.d. (8,6 SKJ registerpunten). Drie modules in drie weken. Op dinsdagochtend of donderdagochtend (9.30 – 11.30 uur) of maandagavond (20.00 – 22.00 uur).
Voor informatie, zie: Voor verdere informatie kunt u hier klikken voor een toelichting op de cursusinhoud, of hier voor startdata. Voor opgave kunt u contact opnemen via het contactformulier in het menu.
€ 295,- totaal
* FASD Support is vrijgesteld van BTW 

FASD Support werkt landelijk: t.a.v. mogelijke vergoeding vanuit PGB of budget scholing/deskundigheidsbevordering van zorg-/onderwijsorganisatie zijn de opties dan ook verschillend per regio en gemeente. U kunt hiervoor navraag doen bij uw lokale gemeente, zorgkantoor of zorg-/onderwijsorganisatie.