Op school of binnen zorgorganisatie

Wenselijk is dat alle betrokkenen rondom het kind aanwezig zijn, zodat benodigde basiseducatie over FASD en een eenduidige FASD informde omgang met kind en ouders/verzorgers gewaarborgd kan worden: school, zorg, hulpverlening, betrokken mensen uit sociale prive omgeving. Afdoende kennis & expertise m.b.t. FASD ontbreekt binnen vrijwel iedere organisatie, ook wanneer daar een orthopedagoog of gedragswetenschapper aanwezig is. Deze lacune in kennis binnen organisaties kan leiden tot niet passende trajecten en handelingsverlegenheid.

Naast een stuk wetenschappelijke basiseducatie FASD, worden de individuele aandachtspunten en situatie rondom het individuele kind en zijn/haar omgeving doorgenomen (zie onder). Waarbij vanuit de neurobehavioural approach volgens de internationale richtlijnen FASD, een vertaalslag wordt gemaakt tussen de permanente neurologische beschadiging en het gedrag en ontwikkeling. Daarbij wordt een andere wijze van observeren en interpreteren aangereikt.

De sleutel naar verbetering zit vrijwel altijd in het verhelderen van de mechanismen die in de praktijk vaak leiden tot sterke verschillen van visie of conflictsituaties tussen ouders/verzorgers en professionals in zorg, hulpverlening of onderwijs. En het bijstellen van onrealistische neurotypische verwachtingen t.a.v. ontwikkeling en functioneren van het kind vanuit de professionele omgeving.

Welke vragen en zorgen zijn er? Waarin lopen we vast? Vanuit ouders/verzorgers, vanuit school, vanuit zorg/hulpverlening.

Bij/na welke situaties zien we escalatie in gedrag of zorgen vanuit omgeving?

Worden die zorgen herkend of gedeeld door anderen in het netwerk van het kind?

Waardoor ontstaan vaak sterke visieverschillen en hoe kunnen we dit mechanisme voorkomen of verbeteren, zodat het netwerk kind en gezin optimaal kan ondersteunen?

Hoe kunnen we anders kijken/handelen m.b.t. deze vragen en zorgen met een FASD bril op?  

Wat gaat er wel goed en wanneer, bijvoorbeeld op school, thuis of in de vrije tijd?

Wat kan beter benut of versterkt worden? Wat en wie hebben ouders/verzorgers nodig om het kind zo optimaal mogelijk te laten functioneren?

Welke concrete stappen of wijzigingen kunnen er worden ingezet om verbetering in de situatie aan te brengen?