Pre-natale blootstelling van het ongeboren kind aan alcohol, kan leiden tot een aantal functionele beperkingen, o.a. ptosis, refractie afwijkingen, strabisme, subnormale visuele ontwikkeling en optische zenuw hypoplasie. In diegenen met een diagnose binnen het FASD spectrum, leiden dergelijke ophtalmische afwijkingen vaak tot visuele beperkingen. Een recente studie bestudeerde zowel visuele beperkingen, als gezondheid- en visie gerelateerde kwaliteit van leven in jonge volwassenen. Daaruit kon worden geconcludeerd dat deze populatie te maken had met zowel meer visuele beperkingen, als lagere scores in kwaliteit van leven, vergeleken met de gezonde controlegroep.:

https://www.reviewofoptometry.com/article/fetal-alcohol-syndrome-responsible-for-vision-problems

FASD en visuele problematiek