In het kader van het landelijke programma ‘Kansrijke Start’, heeft minister Hugo de Jonge op 6 februari aangekondigd (VWS) hiervoor 2,5 miljoen euro extra beschikbaar te stellen. Met het geld kunnen gemeenten samen met partijen uit de geboortezorg investeren in de eerste 1000 dagen van een kind en daarmee zorgen voor betere gezondheidsuitkomsten, zoals minder vroeggeboortes en minder kinderen die met een te laag gewicht geboren worden.

Hoeveel van dat budget wordt besteed aan preventie en educatie over het (i.p. 100% voorkombare) FASD spectrum? Met een prevalentie hoger dan die van ASS en een jaarlijks (en levenslang) kostenplaatje van 23.000 dollar per jaar p.p. (internationale research) zou je denken dat er veel persoonlijke, maatschappelijke en financiële winst zou kunnen worden behaald door in te steken op het voorkomen van nog meer kinderen die in-utero een permanente neurologische beschadiging oplopen door blootstelling aan alcohol (en dat kan al door 1 glaasje per dag).

Te beginnen met het bewust maken van diagnostici en hulpverleners om het op de radar te krijgen. FASD blijft in Nederland nog veelal onbekend, sterk ondergediagnosticeerd en hierdoor worden bij al deze kinderen en (jong)volwassenen niet passende onderwijs-, zorg- en hulptrajecten ingezet, waardoor de kans op het ontwikkelen van secundaire problematiek (en de kosten) op de lange termijn toeneemt. De gezinnen, kinderen en (jong)volwassenen ervaren tevens veel onbegrip, extra stress en trauma wanneer de oorzakelijke diagnose niet gezien en begrepen wordt. Of blijven we aan de achterkant diagnosticeren op gedrag en leer- en ontwikkelingsproblematiek? En op symptoombestrijding d.m.v. steeds grotere budgetten aan jeugdzorg, pleegzorg, speciaal onderwijs, ggz, detentie, dak en thuislozenzorg, verslavingszorg, begeleid wonen, jobcoaching, pgb’s, wmo en wlz voorzieningen, wajong, bijstand etc?


https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935291.001.0001/oxfordhb-9780199935291-e-78


https://www.webmd.com/baby/news/20181204/fetal-alcohol-costs-23000-a-year-per-case

Gemiste kans
Getagd op: