Meta-analyse: verband tussen alcoholgebruik en mannelijke voortplantingsfunctie

Onderzoekers uit Vietnam hebben een meta-analyse uitgevoerd naar de effecten van alcoholgebruik op de voortplantingsfunctie bij volwassen mannen. In totaal zijn 40 studies met 23.258 deelnemers geïncludeerd (zoekperiode onbekend, studies komen uit 1981-2018). In dit onderzoek bevat een standaardglas alcohol 7.9 gram pure alcohol, in Nederland is dit 10 gram pure alcohol.

https://www.trimbos.nl/actueel/extern-nieuws/meta-analyse-verband-tussen-alcoholgebruik-en-mannelijke-voortplantingsfunctie/

Artikelen over onderzoek m.b.t. de invloed van leeftijd en leefstijlfactoren van vaders op mogelijke geboortedefecten:

De vraag of FASD alleen kan worden veroorzaakt door alcoholgebruik van de aanstaande moeder is niet langer met ‘ja’ te beantwoorden. De laatste tijd wordt ook onderzoek gedaan naar de effecten van leeftijd en leefstijlfactoren als alcoholgebruik op spermakwaliteit en genetische of andere factoren, die middels het toch al kwetsbare proces van een gezonde bevruchting een negatief effect kunnen hebben op het ontwikkelen van een gezond kind.

Link naar CanFASD org, Canadees wetenschappelijk onderzoeksinstituut gespecialiseerd in FASD:

https://canfasd.ca/wp-content/uploads/publications/Fathers-Role-1-Issue-Paper-Final.pdf

Link naar wetenschappelijk onderzoek door de universiteit van Georgetown:

https://gumc.georgetown.edu/news-release/review-finds-fathers-age-lifestyle-associated-with-birth-defects/#

Artikel uit Tijdschrift voor Psychiatrie, over de vaak gemiste diagnose FASD binnen de GGZ:

“Patiënten met FASD kunnen zich, vanwege (recidiverende) psychiatrische problematiek en gedragsproblemen, ook melden bij de ggz. Om de kans te vergroten dat zij een passende en effectieve behandeling krijgen, is bekendheid van dit syndroom binnen de ggz noodzakelijk.

Wanneer moet de clinicus aan FASD denken? De volgende aanwijzingen kunnen hierbij nuttig zijn:

– verleden met pleegzorg/weeshuis/adoptie;

– jeugdtrauma’s;

– schoolverlating;

– verleden met Jeugdzorg of Justitie;

– middelenmisbruik (zelf of door ouders);

– middelenmisbruik (zelf of door ouders);

– broer/zus met FASD;

– psychiatrische opnames;

– andere kwetsbaarheden (‘loverboys’, problemen bij het omgaan met geld, vinden en behouden van gepast werk, veilig wonen).

Wij adviseren (zeker wanneer er sprake is van één van deze kenmerken) om een uitgebreide biografie, zwangerschapsanamnese en familieanamnese af te nemen.”

https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/artikelen/article/50-13113_Patiente-met-foetale-alcoholspectrumstoornis

MRI scans laten structurele veranderingen zien aan hersenen bij foetussen blootgesteld aan alcohol

link naar het artikel over onderzoek:
https://www.eurekalert.org/news-releases/935835

Fetal Alcohol Spectrum Disorder and Adoption, artikel uit Psychology Today:

 • Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD), damage to the frontal and central brain structures, is prevalent in adopted children.Children with FASD struggle with impulsivity, focusing attention, and deficiencies in executive function among other behavioral challenges.Commonly psychologists and psychiatrists assign various mental health labels to individuals with FASD and miss the signs of brain damage.
 • https://www.psychologytoday.com/za/blog/incompetence/202106/fetal-alcohol-spectrum-disorder-and-adoption

  Diverse links naar research over FASD en justitie

  https://canfasd.ca/topics/justice/

  How the Drinking Habits of Fathers May Contribute to Birth Defects in Newborns

  “New evidence suggests a link between paternal alcohol consumption before conception and the chances of fetal birth defects.
  The studyTrusted Source, published in JAMA Pediatrics on April 19, found that paternal drinking is associated with an increased risk of sperm abnormalities, which could lead to defects like congenital heart disease, limb anomalies, clefts, and digestive tract anomalies.”
  https://www.healthline.com/health-news/how-the-drinking-habits-of-fathers-may-contribute-to-birth-defects-in-newborns

  Alcoholgebruik bij vrouwen in 2020 flink gestegen

  In een wetenschappelijke studie uit november 2020, “Drinking to cope with the pandemic: The unique associations of COVID-19-related perceived threat and psychological distress to drinking behaviors in American men and women”, is naar voren gekomen dat gedurende 2020 het alcoholgebruik onder vrouwen dusdanig is gestegen, dat het op gelijke voet is gekomen met het gebruik door mannen. “I left that study with more questions than answers,” says Lindsey Rodriguez, the paper’s lead author and a psychologist at the University of South Florida. “Is it because of home-schooling? Uncertainty about the future? High pressure in more domains of life? Women were disproportionately affected by all things Covid-19. This is another way of showing the effects of that.”

  “Understanding the Occurence of Secundary Disabilities in Clients with Fetal Alcohol Syndrome (FAS) and Fetal Alcohol Effects” (FAE/FASD/ND-PAE), Centers for Disease Control and Prevention

  http://lib.adai.uw.edu/pubs/k2698.pdf

  Onderzoek naar het onstaan van secundaire problematiek bij kinderen en volwassenen met FASD. Gekeken is naar risicofactoren en beschermende factoren die hierbij een rol spelen. Als belangrijkste beschermende factor ter voorkoming van secundaire problematiek (zoals verslaving, criminaliteit, vroegtijdige schoolverlating en psychische of psychiatrische problematiek) wordt gewezen op het belang van het stellen van de diagnose voor het zesde levensjaar. Waardoor de omgeving vanuit het beter geïnformeerd zijn, tevens in staat zal zijn op een betere wijze aan te sluiten op de complexe en slecht inzichtelijke zorgvraag en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind met FASD. Hoe later de juiste diagnose, hoe slechter de prognose.

  “Understanding the Occurence of Secundary Disabilities in Clients with Fetal Alcohol Syndrome (FAS) and Fetal Alcohol Effects” (FAE/FASD/ND-PAE), Centers for Disease Control and Prevention

  http://lib.adai.uw.edu/pubs/bk2698.pdf

  Onderzoek: Predictors of Stress in Parents of Children with Fetal Alcohol Spectrum Disorders


  https://www.semel.ucla.edu/sites/default/files/publications/Predictors%20of%20strees%20in%20parents%20of%20children%20with%20FASD.pdf

  Artikel: Is FASD er al net zo lang als alcohol?


  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apa.15416

  Artikel van FASD Support in het online magazine van landelijke organisatie Adoptievoorzieningen, verantwoordelijk voor de voorlichting, nazorg en consultatie aan adoptie-ouders in Nederland. Maart 2020, artikel op bladzijden 20 en 21:


  https://adoptie.nl/wp-content/uploads/2020/03/AdoptieMAGAZINEonline-1-2020_DEF-spreads.pdf?fbclid=IwAR2lSmxiT1ODtDjxNu2aUWp83NAzzRmqZTgw5gZtdcZ_5i2Wp1LXbfQqZf8

  Internationale prevalentie van Fetal Alcohol Spectrum Disorders onder kinderen en jongeren.

  Systematische review en meta_analyse. Klik hier voor artikel

  Shannon Lange, MPH1,2; Charlotte Probst, MSc1,3; Gerrit Gmel, MSc1,4; et al

  MRI toont aan: negatieve effecten van alcoholblootstelling tijdens zwangerschap op zich ontwikkelende brein

  Nieuwe studie waarbij middels MRI de negatieve effecten op breinontwikkeling door alcoholblootstelling tijdens de zwangerschap werden aangetoond. Ook bij blootstelling alleen in het 1e trimester (waarbij vrouwen zich tijdens de eerste weken vaak nog niet bewust zijn van een zwangerschap), waren de effecten op de zich ontwikkelende hersenen nog zichtbaar tijdens de ontwikkeling in het 3e trimester. Klik hier voor artikel

  Science Daily

  Klik HIER voor een factsheet over VEILIGE EN ONVEILIGE GEHECHTHEIDSRELATIES, door de Universiteit van Amsterdam en Basic Trust, specialisten in trauma en hechting.

  Link naar artikel in de Volkskrant d.d.10 januari 2020: ‘Vooral het vechten tegen de gezinsvoogd zorgde voor veel stress’.

  Het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en Jeugdzorg Nederland hielden een onderzoek onder 524 pleeggezinnen die in 2017 en 2018 zijn gestopt. Herkenbare ervaringen voor pleegouders van kinderen met FASD en overlappende gedragsdiagnostiek als ADHD, ASS, hechtingsproblematiek etc.

  klik HIER voor het krantenartikel

  of HIER voor de publieksversie van het onderzoek

  Link van pagina met PDF link naar de Kennissynthese FASD

  Universiteit van Maastricht, S. Roozen, G. Kok en L. Curfs

  klik HIER

  Wanneer ADHD niet is wat het lijkt:

  In veel gevallen wordt Fetal Alcohol Spectrum Disorder ge(mis)diagnosticeerd als ADHD. Ongeveer de helft van alle kinderen en volwassenen met FASD krijgen in hun vroege jeugd een diagnose ADHD.
  Lees hier verder

  Guidelines for identification and treatment of individuals with ADHD and associated Fetal Alcohol Spectrum Disorders based upon expert consensus

  De comorbiditeit t.a.v. ADHD en FASD resulteert in een complexe constellatie van symptomen welke een goede diagnostiek en passende behandeling of zorg kunnen bemoeilijken. De huidige literatuur ontbreekt het aan formele richtlijnen, gerandomiseerde controle research en evidence based behandelplannen voor cliënten met ADHD en FASD. Dit was de reden voor het organiseren van een bijeenkomst van professionals op dit gebied, met als doel tot een consensus te komen m.b.t. indificatie, diagnosticering en richtlijnen t.a.v. behandeling, welke behulpzaam zullen zijn in werken met deze unieke populatie.
  “Although FAS is estimated to occur in 2 to 7 per 1000 live births in young children in the United States, and up to 68 per 1000 in high-risk populations [28, 29], FASD are more prevalent and may occur in as many as 2–5 % of younger school children in the US and some western European countries.”

  Lees hier verder

  Within this clinical sample, 86.5% of youth with FASD had never been previously diagnosed or had been misdiagnosed. These high rates of missed diagnoses and misdiagnosis have significant implications for intervention and therapeutic services.

  Lees hier verder

  Hechtingsstoornis en juridiserend handelen
  Artikel verschenen in FJR, november 2012, nr. 95 ©®
  Een aanvulling op het Research memorandum (6–2010) van prof. dr. mw. F. Juffer.

  Lees hier verder

  Fetal alcohol spectrum disorder (FASD) is a common condition with a high economic impact in both children and adults, concludes an updated review in the Journal of Addiction Medicine, the official journal of the American Society of Addiction Medicine (ASAM). The journal is published in the Lippincott portfolio by Wolters Kluwer.

  Lees hier verder

  Damage to the central nervous system is a unifying concept for nearly all of the diagnoses that fall under the Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) umbrella. Thus, FASD are an important public health and social problem worldwide that consumes a large amount of resources, both economic and societal by imparting a large burden on society through such sectors as the healthcare system, mental health and substance abuse treatment services, foster care, the criminal justice system, and the long-term care of individuals with intellectual and physical disabilities.

  Lees hier verder

  Children and adolescents affected by prenatal exposure to alcohol who have brain damage that is manifested in functional impairments of neurocognition, self-regulation, and adaptive functioning may most appropriately be diagnosed with neurobehavioral disorder associated with prenatal exposure. This Special Article outlines clinical implications and guidelines for pediatric medical home clinicians to identify, diagnose, and refer children regarding neurobehavioral disorder associated with prenatal exposure.

  Lees hier verder

  Gathering information about drinking during pregnancy is one of the most difficult aspects of studying fetal alcohol spectrum disorders (FASD). This information is critical to linking specific risk factors to any particular diagnosis within the FASD continuum. This article reviews highlights from the literature on maternal risk factors for FASD and illustrates that maternal risk is multidimensional, including factors related to quantity, frequency, and timing of alcohol exposure; maternal age; number of pregnancies; number of times the mother has given birth

  Lees hier verder

  Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) may be associated with a variety of challenges including developmental disabilities, hyperactivity, attention and impulse control problems, language delays, and social skills deficits. These problems can lead to “sec-ondary disabilities” such as mental health issues, academic and vocational failure, substance abuse, and interactions with the justice system.

  Lees hier verder

  Video door CanFASD, Canadees research instituut op het gebied van FASD:’ Understanding FASD in the criminal justice system, a research update’.

  Klik hier voor de video