Onderzoek naar het onstaan van secundaire problematiek bij kinderen en volwassenen met FASD. Gekeken is naar risicofactoren en beschermende factoren die hierbij een rol spelen. Als belangrijkste beschermende factor ter voorkoming van secundaire problematiek (zoals verslaving, criminaliteit, vroegtijdige schoolverlating en psychische of psychiatrische problematiek) wordt gewezen op het belang van het stellen van de diagnose voor het zesde levensjaar. Waardoor de omgeving vanuit het beter geïnformeerd zijn, tevens in staat zal zijn op een betere wijze aan te sluiten op de complexe en slecht inzichtelijke zorgvraag en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind met FASD. Hoe later de juiste diagnose, hoe slechter de prognose.

“Understanding the Occurence of Secundary Disabilities in Clients with Fetal Alcohol Syndrome (FAS) and Fetal Alcohol Effects” (FAE/FASD/ND-PAE), Centers for Disease Control and Prevention

http://lib.adai.uw.edu/pubs/bk2698.pdf

Onderzoek: Predictors of Stress in Parents of Children with Fetal Alcohol Spectrum Disorders


https://www.semel.ucla.edu/sites/default/files/publications/Predictors%20of%20strees%20in%20parents%20of%20children%20with%20FASD.pdf

Artikel: Is FASD er al net zo lang als alcohol?


https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apa.15416

Artikel van FASD Support in het online magazine van landelijke organisatie Adoptievoorzieningen, verantwoordelijk voor de voorlichting, nazorg en consultatie aan adoptie-ouders in Nederland. Maart 2020, artikel op bladzijden 20 en 21:


https://adoptie.nl/wp-content/uploads/2020/03/AdoptieMAGAZINEonline-1-2020_DEF-spreads.pdf?fbclid=IwAR2lSmxiT1ODtDjxNu2aUWp83NAzzRmqZTgw5gZtdcZ_5i2Wp1LXbfQqZf8

Internationale prevalentie van Fetal Alcohol Spectrum Disorders onder kinderen en jongeren.

Systematische review en meta_analyse. Klik hier voor artikel

Shannon Lange, MPH1,2; Charlotte Probst, MSc1,3; Gerrit Gmel, MSc1,4; et al

MRI toont aan: negatieve effecten van alcoholblootstelling tijdens zwangerschap op zich ontwikkelende brein

Nieuwe studie waarbij middels MRI de negatieve effecten op breinontwikkeling door alcoholblootstelling tijdens de zwangerschap werden aangetoond. Ook bij blootstelling alleen in het 1e trimester (waarbij vrouwen zich tijdens de eerste weken vaak nog niet bewust zijn van een zwangerschap), waren de effecten op de zich ontwikkelende hersenen nog zichtbaar tijdens de ontwikkeling in het 3e trimester. Klik hier voor artikel

Science Daily

Klik HIER voor een factsheet over VEILIGE EN ONVEILIGE GEHECHTHEIDSRELATIES, door de Universiteit van Amsterdam en Basic Trust, specialisten in trauma en hechting.

Link naar artikel in de Volkskrant d.d.10 januari 2020: ‘Vooral het vechten tegen de gezinsvoogd zorgde voor veel stress’.

Het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en Jeugdzorg Nederland hielden een onderzoek onder 524 pleeggezinnen die in 2017 en 2018 zijn gestopt. Herkenbare ervaringen voor pleegouders van kinderen met FASD en overlappende gedragsdiagnostiek als ADHD, ASS, hechtingsproblematiek etc.

klik HIER voor het krantenartikel

of HIER voor de publieksversie van het onderzoek

Link van pagina met PDF link naar de Kennissynthese FASD

Universiteit van Maastricht, S. Roozen, G. Kok en L. Curfs

klik HIER

Wanneer ADHD niet is wat het lijkt:

In veel gevallen wordt Fetal Alcohol Spectrum Disorder ge(mis)diagnosticeerd als ADHD. Ongeveer de helft van alle kinderen en volwassenen met FASD krijgen in hun vroege jeugd een diagnose ADHD.
Lees hier verder

Guidelines for identification and treatment of individuals with ADHD and associated Fetal Alcohol Spectrum Disorders based upon expert consensus

De comorbiditeit t.a.v. ADHD en FASD resulteert in een complexe constellatie van symptomen welke een goede diagnostiek en passende behandeling of zorg kunnen bemoeilijken. De huidige literatuur ontbreekt het aan formele richtlijnen, gerandomiseerde controle research en evidence based behandelplannen voor cliënten met ADHD en FASD. Dit was de reden voor het organiseren van een bijeenkomst van professionals op dit gebied, met als doel tot een consensus te komen m.b.t. indificatie, diagnosticering en richtlijnen t.a.v. behandeling, welke behulpzaam zullen zijn in werken met deze unieke populatie.
“Although FAS is estimated to occur in 2 to 7 per 1000 live births in young children in the United States, and up to 68 per 1000 in high-risk populations [28, 29], FASD are more prevalent and may occur in as many as 2–5 % of younger school children in the US and some western European countries.”

Lees hier verder

Within this clinical sample, 86.5% of youth with FASD had never been previously diagnosed or had been misdiagnosed. These high rates of missed diagnoses and misdiagnosis have significant implications for intervention and therapeutic services.

Lees hier verder

Hechtingsstoornis en juridiserend handelen
Artikel verschenen in FJR, november 2012, nr. 95 ©®
Een aanvulling op het Research memorandum (6–2010) van prof. dr. mw. F. Juffer.

Lees hier verder

Fetal alcohol spectrum disorder (FASD) is a common condition with a high economic impact in both children and adults, concludes an updated review in the Journal of Addiction Medicine, the official journal of the American Society of Addiction Medicine (ASAM). The journal is published in the Lippincott portfolio by Wolters Kluwer.

Lees hier verder

Damage to the central nervous system is a unifying concept for nearly all of the diagnoses that fall under the Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) umbrella. Thus, FASD are an important public health and social problem worldwide that consumes a large amount of resources, both economic and societal by imparting a large burden on society through such sectors as the healthcare system, mental health and substance abuse treatment services, foster care, the criminal justice system, and the long-term care of individuals with intellectual and physical disabilities.

Lees hier verder

Children and adolescents affected by prenatal exposure to alcohol who have brain damage that is manifested in functional impairments of neurocognition, self-regulation, and adaptive functioning may most appropriately be diagnosed with neurobehavioral disorder associated with prenatal exposure. This Special Article outlines clinical implications and guidelines for pediatric medical home clinicians to identify, diagnose, and refer children regarding neurobehavioral disorder associated with prenatal exposure.

Lees hier verder

Gathering information about drinking during pregnancy is one of the most difficult aspects of studying fetal alcohol spectrum disorders (FASD). This information is critical to linking specific risk factors to any particular diagnosis within the FASD continuum. This article reviews highlights from the literature on maternal risk factors for FASD and illustrates that maternal risk is multidimensional, including factors related to quantity, frequency, and timing of alcohol exposure; maternal age; number of pregnancies; number of times the mother has given birth

Lees hier verder

Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) may be associated with a variety of challenges including developmental disabilities, hyperactivity, attention and impulse control problems, language delays, and social skills deficits. These problems can lead to “sec-ondary disabilities” such as mental health issues, academic and vocational failure, substance abuse, and interactions with the justice system.

Lees hier verder

Video door CanFASD, Canadees research instituut op het gebied van FASD:’ Understanding FASD in the criminal justice system, a research update’.

Klik hier voor de video