In de Verenigde Staten is recentelijk een federale wet aangenomen, de Advancing FASD Research, Services, and Prevention Act of 2021 (FASD Respect Act). Deze wet richt zich op pre-natale blootstelling aan alcohol en de effecten daarvan binnen het FASD spectrum (inclusief de gebruikelijke co-morbide diagnostiek), door middel van financiering van speciale projecten op het gebied van educatie, preventie en ondersteuning van individuen met FASD en hun families.

De “FASD Respect Act” onderschrijft de noodzaak van een aanpak van alle pre-natale blootstelling aan alcohol en andere schadelijke middelen, omdat deze een aanzienlijk aandeel hebben in negatieve invloed op volksgezondheid. Volgens de data van the National Vital Statistics, krijgt rond 18% van alle kinderen te maken met pre-natale blootstelling aan schadelijke stoffen als alcohol e/o drugs. Deze wetgeving tracht om een meer alomvattende en landelijke aanpak tot stand te brengen, om beter te kunnen aansluiten op de hulpvraag t.a.v. medische zorg, psychische zorg, middelengebruik, jeugdzorg en onderwijskundige problematiek van kinderen/jongeren met een diagnose binnen het FASD spectrum en hun gezinnen. Daarnaast wordt middels de wet de oprichting van een Nationale Adviesraad op het gebied van FASD, alsmede een Expertisecentrum op het gebied van FASD en gerelateerde co-morbide aandoeningen geïnitieerd.

In Nederland zijn wij nog niet zo ver, ook al is FASD hier net zo aanwezig. Kennis en expertise op het gebied van FASD is bij diagnostici, hulpverleners en instanties meestal niet toereikend, wanneer men wel enige kennis heeft van FASD dan wordt vaak uitgegaan van verkeerde aannames (lage prevalentie, komt alleen voor in geval van alcoholverslaving, geen gezichtskenmerken dan geen FASD etc). En een mogelijke permanente neurologische factor bij kinderen die vooral eerst met diverse gedragsdiagsnostiek worden gelabeled (ADHD, ASS, CD, ODD, hechtingsproblematiek) wordt meestal over het hoofd of veel later gezien (pas jaren later, na het ontstaan van secundaire FASD problematiek en handelingsverlegen worden van zorg/hulpverlening e/o school door focus op de comorbide gedragsdiagnostiek). Er is nog veel te doen.

https://www.murkowski.senate.gov/press/release/murkowski-klobuchar-mccollum-young-address-enduring-public-health-issue-

Nieuwe landelijke wetgeving in de V.S.: “FASD Research, Services, and Prevention Bill”
Getagd op: