Dat de prevalentie van FASD bij pleegkinderen en adoptiekinderen vele malen hoger is dan bij de algemene populatie, is al geruime tijd bekend. Binnen deze recente studie, gepubliceerd in februari 2021, is specifiek gekeken naar adoptiekinderen afkomstig uit Rusland en Oekraïne. Kinderen geadopteerd uit landen waar alcoholgebruik gedurende conceptie en zwangerschap hoog is, lopen een groot risico op een stoornis binnen het FASD spectrum. Gebrek aan kennis en expertise m.b.t. FASD bij diagnostici en zorg/hulpverleners, en een complexe mix van permanente neurologische schade enerzijds, en ontwikkelings- en gedragsproblematiek veroorzaakt door omstandigheden in de omgeving van het kind anderzijds, compliceren vaak een tijdige en juiste diagnose.

Binnen dit onderzoek werden geadopteerde kinderen in de leeftijd van 8 t/m 24 onderzocht. Van de 162 kinderen, werd bij 81 (50%) volledig voldaan aan de diagnostische criteria FASD. Doordat niet in alle gevallen alcoholgebruik kon worden bevestigd, maar kinderen wel aan de andere diagnostische criteria voldeden, wordt er vanuit gegaan dat de werkelijke percentages hoger zijn.

Link naar het artikel “Prevalence of Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) among Children Adopted from Eastern European Countries: Russia and Ukraine”

https://www.mdpi.com/1660-4601/18/4/1388

Nieuwe studie FASD en adoptie
Getagd op:                                 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *