FASD Support is opgericht door Monique de Jong. Als pleegouder, voogd en mentor van een pleegdochter met FASD, reactieve hechtingsstoornis en Gilles de la Tourette syndroom, heb ik 14 jaar lang uit eerste hand kunnen ervaren wat de impact van FASD kan zijn, niet alleen op de persoon met een diagnose binnen dat spectrum, maar ook op de rest van het gezin en de omgeving.

Werkzaamheden als bestuurslid en coördinator voorlichting bij de FAS Stichting, hebben mij door de jaren heen tevens in contact gebracht met vele mensen uit de omgeving rond deze kinderen en (jong)volwassenen: ouders, verzorgers, docenten, jeugdzorgmedewerkers, hulpverleners, verslavingszorgmedewerkers, jobcoaches, artsen, wetenschappers, studenten; maar ook kinderen en (jong)volwassenen met FASD zelf.

Wetenschappelijke informatie vanuit de FAS Stichting en het internationaal EUFASD netwerk aan wetenschappers, gespecialiseerde artsen en hulpverleners, waar de stichting middels een samenwerkingsverband en internationale wetenschappelijke symposia deel van uitmaakt, zijn tevens een kennisbron van grote waarde. Mijn achtergrond in de sectoren zorg en welzijn, heb ik inmiddels aangevuld met diverse opleidingen op het gebied van Psychologie, psychosociale counseling/therapie en gezinstherapie aan Universiteit en HBO.  Tevens ben ik ABNLP certified NLP practioner.

Ouders, verzorgers en professionals rondom kinderen of (jong)volwassenen met een diagnose binnen het  FASD spectrum, ervaren dezelfde probleemsituaties. Structurele overvraging van het kind doordat het functioneren niet goed wordt gezien en begrepen; gebrek aan kennis en expertise bij diagnostici en hulpverlening met visieverschillen tussen ouders en professionals tot gevolg; niet passende school- en zorgtrajecten; onnodig onstaan van secundaire problematiek; professionals die handelingsverlegen worden; ouders die zich niet gehoord en begrepen voelen door omgeving; toenemende stress binnen het gezin. Communicatie en samenwerking binnen het netwerk tussen ouders, school en hulpverlening loopt regelmatig vast. Vaak met nadelige en soms zelfs escalerende gevolgen voor het functioneren en toekomstige perspectief van het kind of de (jong)volwassene met FASD. Soms zelfs tot onterechte drang- en dwangtrajecten aan toe. Terwijl veel van deze problematiek voorkomen had kunnen worden als er eerder inzicht was ontstaan in de neurologische effecten en de gevolgen hiervan op gedrag, ontwikkeling, risicogebieden en de mechanismen waardoor er vaak een mismatch ontstaat tussen zorgvraag en zorg/onderwijsaanbod bij deze doelgroep.

Ik heb dan ook als missie mijn specialistische kennis en ervaring op het gebied van FASD en comorbide diagnostiek, te blijven inzetten in het op professionele wijze ondersteunen van ouders, volwassenen met FASD en professionals die werken met deze kinderen en (jong)volwassenen. Door een vertaalslag te kunnen maken tussen het thuisfront, school, jeugdzorg en hulpverlening, via wetenschappelijke educatie, bemiddeling en praktisch advies op maat. Waarbij inzicht en kennis bij alle betrokkenen wordt vergroot, begeleiding en samenwerking worden verbeterd, ouders beter worden gehoord en hun draagkracht en sociale ondersteuning toeneemt, school en hulpverlening een FASD bril en praktische handvaten worden aangereikt en kinderen en volwassenen met FASD daardoor uiteindelijk een gezonder en beter toekomstperspectief tegemoet kunnen zien!