FASD komt onder pleeg- en adoptiekinderen veelvuldig voor, vaak in combinatie met ontwikkelingsproblematiek, hechtingsstoornissen en/of andere gedragsdiagnostiek als ADHD, ASS, ODD etc. (de helft van alle kinderen met FASD krijgt eerst een diagnose ADHD). Vaak is bij plaatsing of adoptie de diagnose binnen het spectrum (nog) niet gesteld. Vroegkinderlijk trauma en institutionalisering vormen daarbij een mogelijk aanvullende negatieve omgevingsfactor voor het kind. Bovendien lopen alle ouders aan tegen gebrek aan kennis bij school en hulpverlening, hetgeen leidt tot overvraging van het kind en vergroting van stress en problematiek. Deze mix van diagnostiek en problematiek vergt veel van iedereen binnen het gezin en alle betrokkenen er om heen. Het gezin kan het niet alleen zonder ondersteuning en begrip vanuit de omgeving. Ondersteuning vanuit omgeving en FASD informed zijn van het hele netwerk om een kind met FASD heen (familie, school, hulpverlening) is dan ook een belangrijke factor. Voor een optimale ontwikkelingsomgeving en goed toekomstperspectief van het kind; en voor ondersteuning en vergroting van de draagkracht binnen het gezin.

FASD Support kan pleeg- en adoptie-ouders en hun professionele omgeving hierbij ondersteunen door middel van:

  • Netwerkeducatie en advies op locatie
  • Deelnemen aan MDO
  • Online ouder coaching
  • In geval van adoptie of pleegouder-voogd: het opstellen van een FASD-informed familiegroepsplan dat gericht is op specifieke zorgvraag van het individuele kind met FASD
  • Hulp bij het aanvragen en regelen van indicaties voor speciaal onderwijs, pgb, WMO, WLZ, mentorschap en bewind, wajong etc.

Weten is voorkomen en beter begrijpen en begeleiden, zowel bij ouders als professionals die met het kind werken. Bovendien kan tijdige diagnosticering en kennis van FASD, het aanpassen van verwachtingen van omgeving en het opzetten van een ‘external brain’-netwerk de kans op het onstaan van secundaire FASD problematiek, of het afbreken van een plaatsing in geval van pleegzorg helpen voorkomen. Voor de SKJ geaccrediteerde online cursus voor professionals, klik hier: of kijk in het menu bij ‘diensten en tarieven’ voor meer informatie over cursusinhoud en startdata.

Neemt u vrijblijvend contact op voor meer informatie, of zie ook diensten en tarieven.

Hieronder een video van NOFAS, met Dr. Ira Chasnoff MD over FASD en internationale adopties: