Voor ouders/verzorgers van kinderen/jongeren, na een verkregen diagnose binnen het FASD spectrum.

  • Netwerkbijeenkomst (educatie familie, school en zorg/hulpverlening)

  • Maatwerk advies t.b.v. opstellen van External Brain Netwerk en FASD informed familiegroepsplan*. 

Gemeenten, scholen en zorginstanties zijn binnen de Jeugdwet verplicht om hun zorgplannen, ontwikkelingsplannen etc. af te stemmen op het Familiegroepsplan (indien dit is gemaakt). Zie Jeugdwet artikel 1.1

Voor meer informatie:

  klik Post diagnostisch traject

Post-diagnostisch traject FASD Support