”Ik ben zeker tevreden over de psychosociale therapie/life coaching voor onze client met FASD en ondersteuning. Het is zeer helpend geweest in het begrijpen waardoor iemand met FASD op een bepaalde manier reageert of in bepaalde situaties terecht komt. Daarnaast heeft Monique geholpen om een positief en haalbaar plan op te stellen voor de toekomst. Hierdoor zijn er meer succeservaringen in het leven van de cliënt met FASD en hebben wij in de begeleiding meer begrip. En is daardoor ook meer geduld in de benadering gekomen. Samen werken we aan een plan en kunnen we successen en groei behalen.”

MARGRIET APPELO, WOONGROEP WOON MET ONS (Schouder aan Schouder)

”De oudertraining heeft wel geholpen. Wij kijken nu naar een andere manier naar onze pleegzoon en kunnen zijn gedrag ook beter begrijpen. Wij zouden de training zeker adviseren. Door deze training kunnen ze de kinderen met FASD beter begrijpen. Zelf hebben wij het aan de school geadviseerd.”

HENK EN ANITA DEURING

“Super begeleiding gehad van Monique in heftige visieverschillen met de voogdij instelling van onze pleegdochter met FASD. Monique gaat nu de voogdijinstelling ondersteunen in het aanvragen van de WLZ-indicatie. Ze is voor ons van grote waarde geweest. Weet zeker dat we haar expertise in de toekomst weer nodig zullen hebben.”

Joyce van Geest, pleegouder

“Ik ben zeer tevreden over de inhoud van de SKJ cursus voor jeugd/gezinsprofessionals. Ik wist al wel het een en ander over FASD, maar heb echt nog wel eyeopeners gehad. Veel was herkenning vanuit de werkvloer, maar de wetenschappelijke onderbouwing uit de cursus geeft handvatten waarmee je naar andere professionals kunt stappen.”

MAJORIE JASPERS, GEZINSHUIS InZet

”De counseling sessies bij Monique de Jong hebben mij enorm geholpen om mijn leven weer op de rit te krijgen. Door een duidelijk stappenplan en de juiste vragen te stellen liet Monique mij tot oplossingen komen voor de dingen waar ik tegenaan liep. Nu ben ik zelfverzekerder, heb inzicht gekregen in hoe processen in je hersenen verlopen en ben weer in staat om zelf richting te geven aan mijn leven. Ik zou Monique zeker aanraden als counselor (psychosociaal therapeut).”

JESSICA GEURTS

”Wat een waardevolle middag gisteren, dank daarvoor. Hoorde vanmorgen een collega zeggen, dit had een verplichte educatie voor hele team moeten zijn.”

LUTSKE CUIPERS, INTERN BEGELEIDER ZONNEBLOEMSCHOOL EMMELOORD

“Heeft de SKJ geaccrediteerde cursus FASD voor jeugd- en gezinsprofessionals u geholpen de begeleiding van uw cliënten te verbeteren? Zo ja, hoe? “Ja het heeft mij zeker geholpen bij de begeleiding van jongeren. Ik heb er nu een beter beeld bij en weet ik wat ik zou kunnen doen en verwachten. Ook de weg naar info of  hulp is  er hierdoor.

Zou u de cursus adviseren aan andere professionals in uw vakgebied? “Ja en heb dit ook al gedaan. Ik vind dat gezinshuisouders die jongeren begeleiden met FASD deze basiskennis moeten hebben omdat ze anders (zeker) vast lopen in de begeleiding en vanuit teleurstelling gaan reageren.”

JETJE VAN DE ZWAAG, GEZINSHUIS RESET OPVANG

“Monique de Jong heeft aan ons ambulante team een voorlichting gegeven rondom FASD.

Deze is door alle ambulant hulpverleners als zeer prettig en leerzaam ervaren. De informatie sloeg bij sommigen in als een bom, ‘wat zijn we eigenlijk onwetend over dit onderwerp’, ik ga ineens heel anders kijken naar sommige cliënten, wat herkenbaar’.

Het onderwerp FASD is sinds de voorlichting een breed gedragen onderwerp op de werkvloer, waar dit eerst minder het geval was. Het leeft. Monique de Jong is zeer deskundig over dit onderwerp, en kon ons naast een voorlichting ook handvatten bieden in de ondersteuning en begeleiding van mensen met FASD en bovenal hun netwerk. Ze spreekt vanuit ervaring en onderbouwde wetenschappelijke kennis, waardoor al onze vragen beantwoord konden worden. Zeer zinvol.”

JASMIJN JANSEN, AMBULANT BEGELEIDER VITREE JEUGDZORG, ALMERE

Bent u tevreden over de inhoud van de cursus, of heeft u nog iets gemist? Was er een goede aansluiting op de praktijk en uw behoefte aan informatie? Heeft de cursus u geholpen de begeleiding van uw cliënten te verbeteren? Zo ja, hoe?

“Het was 1 op 1 waardoor mijn casussen volledig uitgediept konden worden. Heel veel praktische informatie. En heel veel ojaa momentjes. Helemaal tevreden. Ja, d.m.v. een betere bewustwording waardoor dingen komen en een betere inschatting te kunnen maken wat je kunt verwachten.”

IRIS BETHLEHEM, ZORGINITIATIEF DE BOSK, HARKEMA

“De voorlichting was educatief, prettig in lengte en inhoud. Het is prettig dat collega’s in het veld nu in het achterhoofd hebben wat FASD is/kan zijn en dat dit waarschijnlijk (zeker hier) veel vaker voorkomt dan dat je denkt. De voorlichting heeft geholpen de begeleiding van onze cliënt te verbeteren; zo is het overzicht van ‘hoe contact te maken’ nog altijd zeer bruikbaar.”

MARTIJN VERVUURT, TRAJECTPSYCHOLOOG ISD PENITENTIAIRE INRICHTING VUGHT

” Monique heeft mij begeleid met het bezwaar indienen bij de aanvraag voor een Wajong uitkering. Dat heeft ze ontzettend professioneel aangepakt. Ze heeft zich met hart en ziel ingezet om mij hierin bij te staan. Ze heeft ontzettend veel kennis over FASD en kon daarom een uitgebreid bezwaar maken wat ik zelf nooit had gekund. Ondertussen zelf veel geleerd over wat FASD inhoudt en wat het voor mij betekent.”               

L. BONDER

“Ik heb een traject psychosociale therapie bij Monique gevolgd; omdat ik verschillende instanties en therapieën had geprobeerd en ik me niet begrepen voelde zocht ik verder. Zodoende kwam Monique op mijn pad; met praktische tips en veel herkenbare struggles te kunnen bespreken in huiselijke sfeer voel je je op je gemak bij Monique. Door een plan op te zetten na het traject en met terugvalpreventie kan ik altijd als ik het even niet meer weet even een berichtje doen. Nu heb ik meer richting gekregen en leer ik mijn triggers te zien als een groeimomentje. Monique bedankt voor al je tijd, humor, je persoonlijke aanpak en eerlijkheid hoop dat je zo meer mensen mag gaan helpen!”

PATRICIA FIETEN

“Wij hebben veel gehad aan jouw vorming, ondertussen hebben we ook al een aantal dingen kunnen veranderen voor onze jongere, op basis van het advies dat we van jou kregen. Dit heeft een erg positieve invloed op hem.”


ANN POILVACHE, MAATSCHAPPELIJKE ASSISTENTE MFC SINT GREGORIUS, AFDELING A, GENTBRUGGE (BE)

” We hebben Monique leren kennen doordat zij ons, ons netwerk en de begeleiders van onze pleegzoon educatie en advies heeft gegeven over FASD. Wat heeft Monique veel kennis en wat kan zij dit op een goede manier overbrengen! Ook na de bijeenkomst staat Monique altijd klaar om advies te geven, iets wat voor ons heel waardevol is gezien de weinige kennis die er is over FASD”

MARIANNE VAN ZEEBURG, OUDER

“De afgelopen weken heb ik de therapie sessies bij Monique de Jong mogen volgen. Omdat ik wat veerkracht, stabiliteit en flexibiliteit bij mezelf miste en daardoor me soms moe en onzeker kon voelen, heb ik me aangemeld. Monique heeft me op een heldere manier laten zien waar wat vandaan komt. Wat mijn blauwe plekken zijn vanuit mijn jeugd en wat er dan gebeurt met mijn gevoel. Ik ben tot meer inzicht gekomen over hoe ik functioneer en hoe sommige dingen anders, of beter kunnen. Dankjewel Monique voor het meedenken en voor het helpen met inzicht te krijgen in mijn manier van leven, denken, voelen en doen.”

Gerrita Kuipers

“Wij vonden de voorlichting erg compleet en uitgebreid. Het was een fijne wisselwerking tussen informatie ontvangen en de mogelijkheid vragen te stellen. Wij zijn door deze voorlichting veel beter in staat gerichte begeleiding te bieden aan mensen met FASD en kunnen beter inschatten wat voor een grote impact dit heeft op hun leven.”


MARIEKE VAN DER POLS, ZORGMANAGER GROEN HULPVERLENING, ERMELO

“Wij waren zeer tevreden over de inhoud van de gastles. Hierdoor hebben wij meer inzicht gekregen over de problematiek en hoe hier mee om te gaan. Er is nu meer inzicht in het gedrag dat de cliënten vertonen. Onder andere aan de hand van de voorlichting is er een voorlichtingsboekje gemaakt voor onze jongere over FASD en deze wordt met de jongere samen behandeld door de mentor.”

SEBASTIAAN HOFSTRA, PERSOONLIJK BEGELEIDER/TRAINER DE-ESCALEREND WERKEN PLURYN, LOCATIE JAN PIETER HEIJE, ORTHOPEDAGOGISCH BEHANDELCENTRUM VOOR KINDEREN, JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING EN GEDRAGSPROBLEMEN

“Goede therapiesessies, ik heb er veel aan gehad. Ik heb meer inzicht gekregen en kon op deze manier aan mezelf werken en mijzelf helpen om beter in mijn vel te zitten. Sterke aanrader.”

AMBER DE JONG

” Mijn man en ik hebben veel gehad aan de psychosociale therapie bij Monique. Ze heeft daarbij ook heel goed en duidelijk uitgelegd wat FASD is en wat dat voor onze relatie betekent. Het was erg verhelderend voor zowel mijn man als mijzelf. Monique is een prettige hulpverlener die heel objectief is. Het heeft mijn man en mij dichter bij elkaar gebracht! “

L. BONDER

Monique staat ons vaak met raad en daad terzijde. Ook heeft ze al meerdere keren een voorlichting gegeven bij school en netwerk van onze pleegdochters. Vooraf verdiept Monique zich in de problematiek van de betreffende cliënt. Ook kijkt ze per situatie wie ze voor zich heeft en welke informatie die partijen nodig hebben om de persoon met FASD zo goed mogelijk te begrijpen.”

ANJA MONSHOUWER, OUDER

“Heel leerzaam. Sluit goed aan op onze doelgroep. De voorlichting heeft zeker geholpen om het beeld goed te herkennen of bewustwording op gang helpen, en daardoor de cliënt in een vroeg stadium op de juiste zorg te wijzen.”

HESSEL BAKKER, BEGELEIDER. WAYPOINT VERSLAVINGSZORG EN PREVENTIE, URK

“We waren erg tevreden over de voorlichting/gastles. Er waren veel jeugdhulpverleners aanwezig en ik denk dat het zeker geholpen heeft in de bewustwording van iedereen en uiteindelijk ook in de begeleiding van cliënten. We zouden de voorlichting/gastles zeker adviseren aan andere ouders/verzorgers en instellingen.”

JOSCHA VERKERK, COÖRDINATOR CENTRUM JEUGD EN GEZIN TEAMCOACH ONDERSTEUNING JEUGD EN BIJZONDERE ZORG SAMENWERKINGSORGANISATIE DE WOLDEN-HOOGEVEEN

“Je moet van tijd tot tijd het geluk hebben de juiste mensen op je pad te treffen. Dat geluk had ik toen we met Monique in contact kwamen. Op heldere wijze gaf ze voorlichting en advies aan de mensen van de zorginstelling, die mijn zoon begeleidden. Toen werd duidelijk wat hij nodig had. Zijn leven en het mijne werden prettiger, harmonieuzer.”

GERIE BROUWER, OUDER

“We zijn heel tevreden over de inhoud van de voorlichting. De inhoud was goed en bovendien konden we tussendoor en achteraf nog veel vragen stellen. Het heeft ons doen stilstaan bij de zaken die we doen en mogelijk moeten veranderen. We zouden de voorlichting zeker adviseren aan andere ouders/verzorgers of organisaties. Het is uiterst interessant en geeft antwoord op heel veel vragen die wij hadden.”

ELKE VANDER CRUYSSEN, KLINISCH COÖRDINATOR MFC SINT GREGORIUS ORTHOPEDAGOGISCH CENTRUM, GENTBRUGGE (BE)

“A New Way is tevreden over de inhoud van de voorlichting. Het was veel en goede informatie en uitgebreid. Monique was een zeer kundige spreker. De lezing heeft ons geholpen de begeleiding van deze kinderen te verbeteren, door nieuwe inzichten te geven over alcohol versus FAS en FASD en de gevolgen en consequenties daarvan. Maar ook over de in te zetten preventieve en of opvoed/begeleidingszorg.”

PATRICIA ALEXANDER-VAN DER BURGT, DIRECTOR OF SOCIAL WORK
BO MERKUS, BUREAU COÖRDINATOR ADOPTIESTICHTING A NEW WAY

“Monique kwam voorlichting geven op een pleegouderthema-avond. Er was vanuit de pleegouders veel belangstelling voor het thema. Gek genoeg was er nog weinig over bekend. De avond is door de pleegouders zeer positief ontvangen. Er was veel herkenning en het gaf nieuwe inzichten. De kennis en ervaring van Monique over dit onderwerp was helpend bij het bijstellen van verwachtingen en het begrijpen van gedrag. We zijn uitgebreid geïnformeerd en er was ook tijd voor interactie. We kijken er positief op terug. Het was een zeer zinvolle informatieavond.”

ALETHA BOERSMA, BEGELEIDER PLEEGZORG/COMPLEXE SCHEIDINGEN
PACTUM JEUGD- EN OPVOEDHULP, HARDERWIJK