Deprecated: stristr(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/fasdsup1/public_html/public/wp-content/plugins/a2-w3-total-cache/lib/W3/PgCache.php on line 1054
FASD

Artikelen FASD Support

Artikelen FASD Support

Deze maand verschijnt een artikel van FASD Support in het online magazine van landelijke organisatie Adoptievoorzieningen (blz 20 en 21), verantwoordelijk voor de voorlichting, nazorg en consultatie aan adoptie-ouders in Nederland: https://adoptie.nl/wp-content/uploads/2020/03/AdoptieMAGAZINEonline-1-2020_DEF-spreads.pdf?fbclid=IwAR2lSmxiT1ODtDjxNu2aUWp83NAzzRmqZTgw5gZtdcZ_5i2Wp1LXbfQqZf8 In het magazine MeilinMailing, van licentiehouder internationale adopties