Particulieren

Intakegesprek: gratis

 

Wetenschappelijke educatie en advies FASD, cliëntondersteuning FASD:

Telefonisch of online via Zoom, incl. schriftelijke informatie per e-mail

Telefonisch of online via Zoom, incl. schriftelijke informatie per e-mail

Op locatie FASD Support in Hoogeveen, maandag t/m zaterdag, incl. schriftelijke informatie

FASD Support is aangesloten bij Samen Sterk Zorg. Met verwijzing door huisarts, CJG of wijkteam in Drenthe, Groningen of regio IJsselland, komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding door uw gemeente.

uurtarief

 

½ uur

consult en educatie
1½ uur

€ 60,- *

 

€ 30,- *

 

€ 85,-*

Psychosociale therapie/counseling:    
Op locatie FASD Support, of online via Zoom, incl. schriftelijke informatie per e-mail

uurtarief

 

€ 60,- *
* FASD Support is vrijgesteld van BTW    

 

Instanties en professionals

Netwerkeducatie en advies, bemiddeling op maat op locatie of online via Microsoft Teams
(1½ tot 2 uur. Inclusief schriftelijke informatie)
€ 225,- excl. reiskostenvergoeding*
Incompany workshop of gastles
op locatie of online via Microsoft Teams (1 ½ tot 2 uur. Inclusief schriftelijke informatie)
Klik hier voor inhoud workshop
€ 225,- excl. reiskostenvergoeding*
Educatie en casus advies voor netwerk pleegzorg en adoptie (bij recente diagnose of nieuwe
plaatsing in gezin
Sessie via Zoom/Teams
225,- *

 

* FASD Support is vrijgesteld van BTW

 

Particulieren:

Bij telefonische, online of afspraak op locatie van FASD Support: graag uiterlijk 24 uur voor de afspraak het tariefbedrag overmaken op rekeningnummer NL85 SNSB 0339 6553 80, o.v.v. achternaam en datum afspraak. Een afspraak wordt definitief na betaling. U krijgt na afloop via de mail een factuur toegestuurd met het betaalde tarief erop vermeld. Dit kunt u gebruiken voor eventuele declaraties. T.a.v. wetenschappelijke educatie FASD of bemiddeling en advies op school of bij hulpverlening: dit kunt u evt. laten vergoeden vanuit pgb (verantwoordingsvrije gedeelte) of budget deskundigheidsbevordering vanuit school of instelling.

Mocht u verhinderd zijn, laat het dan minimaal 24 uur van tevoren weten, zodat er eventueel een andere afspraak kan worden ingepland. De gereserveerde tijd zal dan niet in rekening worden gebracht. Zie ook Algemene voorwaarden.

 

Instanties en professionals:

U krijgt achteraf een factuur en informatiebijlagen toegestuurd per email. Zie ook Algemene voorwaarden.