Ouders / verzorgers

Ouders / verzorgers

Wat is FASD? Waarom werken gebruikelijke opvoedingsmethoden niet bij mijn kind? Mijn kind heeft al eerder een diagnose ADHD gekregen, of ASS, of hechtingsstoornis, ODD of CD: hoe moet ik dat plaatsen? Hoe ga ik om met problematiek waar we

Onderwijs

Onderwijs

Heeft u een kind in de klas dat net is gediagnosticeerd? Loopt u tegen problemen aan rondom een leerling met FASD waar u niet goed de vinger op kunt leggen? Heeft u het idee dat de leerprestaties en functioneren van