Deprecated: stristr(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/fasdsup1/public_html/public/wp-content/plugins/a2-w3-total-cache/lib/W3/PgCache.php on line 1054
Voor wie
Ouders / verzorgers

Ouders / verzorgers

Heeft uw kind net de diagnose gekregen en wilt u meer informatie of weten hoe u zich zo goed mogelijk kunt voorbereiden op de toekomst? Voelt u zich niet gehoord of begrepen door gemeente, school of hulpverlening? Is uw aanvraag

Onderwijs

Onderwijs

Heeft u een kind in de klas dat net is gediagnosticeerd? Loopt u tegen problemen aan rondom een leerling met FASD waar u niet goed de vinger op kunt leggen? Heeft u het idee dat de leerprestaties en functioneren van

Hulpverlening

Wist u dat u als hulpverlener hoogstwaarschijnlijk al vele cliënten met FASD heeft ontmoet, behandeld of begeleid zonder dat u dat wist? Wist u dat alcoholgerelateerde hersenbeschadiging de meest voorkomende oorzaak is van mentale retardie in de westerse wereld? Wist

Pleegzorg / adoptie

Pleegzorg / adoptie

FASD komt onder pleeg- en adoptiekinderen erg veel voor, vaak in combinatie met ontwikkelingsproblematiek, hechtingsstoornissen en/of andere gedragsdiagnostiek als ADHD, ASS, ODD etc. (de helft van alle kinderen met FASD krijgt eerst een diagnose ADHD). Vaak is bij plaatsing of