Ouders / verzorgers

Ouders / verzorgers

Wat is FASD? Waarom werken gebruikelijke opvoedingsmethoden niet bij mijn kind? Mijn kind heeft al eerder een diagnose ADHD gekregen, of ASS, of hechtingsstoornis, ODD of CD: hoe moet ik dat plaatsen? Hoe ga ik om met problematiek waar we

Onderwijs

Onderwijs

Heeft u een kind in de klas dat net is gediagnosticeerd? Loopt u tegen problemen aan rondom een leerling met FASD waar u niet goed de vinger op kunt leggen? Heeft u het idee dat de leerprestaties en functioneren van

Zorg en hulpverlening

Weet u dat u als zorg- of hulpverlener hoogstwaarschijnlijk al cliënten met FASD heeft ontmoet, behandeld of begeleid zonder dat u dat wist?  Dat de wetenschappelijk aangetoonde prevalentiecijfers van FASD bij de algehele populatie die van autisme/ASS overstijgen? Dat de

Pleegzorg / adoptie

Pleegzorg / adoptie

FASD komt onder pleeg- en adoptiekinderen erg veel voor, vaak in combinatie met ontwikkelingsproblematiek, hechtingsstoornissen en/of andere gedragsdiagnostiek als ADHD, ASS, ODD etc. (de helft van alle kinderen met FASD krijgt eerst een diagnose ADHD). Vaak is bij plaatsing of