Wist u dat u als hulpverlener hoogstwaarschijnlijk al vele cliënten met FASD heeft ontmoet, behandeld of begeleid zonder dat u dat wist? Wist u dat alcoholgerelateerde hersenbeschadiging de meest voorkomende oorzaak is van mentale retardie in de westerse wereld? Wist u dat de wetenschappelijk aangetoonde prevalentiecijfers van FASD bij de algehele populatie die van autisme overstijgen? Wist u dat de prevalentiecijfers bij pleeg-/adoptiekinderen, kinderen van ouders met verslavingsproblematiek en bij gevangenispopulaties nog een stuk hoger liggen?

Ook al verkeert een cliënt met FASD in de ‘gelukkige’ omstandigheid dat de juiste diagnose tijdig is gesteld, dan nog wordt te vaak pas educatie en advies ingeroepen nadat er probleemsituaties zijn ontstaan, men handelingsverlegen is of de cliënt in secundaire FASD problematiek is geraakt. Reguliere begeleiding en interventies zijn in het geval van FASD vaak niet toereikend door verkeerde inschatting van functioneren en de zorgvraag, met soms zelfs contraproductieve gevolgen. IQ, biologische leeftijd, verbale expressie en schijnbare functioneren zijn geen geschikte maatstaven voor functioneren bij mensen met FASD, waardoor structurele overschatting en overvraging op de loer ligt, tot in de volwassenheid toe.

Weten is voorkomen en beter begrijpen en begeleiden, zowel bij ouders als hulpverleners. Bovendien kan tijdige diagnosticering en kennis van FASD, het aanpassen van verwachtingen van omgeving en het opzetten van een ‘external brain’-netwerk de kans op het onstaan van secundaire FASD problematiek of het afbreken van een plaatsing in geval van pleegzorg helpen voorkomen.

Neemt u vrijblijvend contact op voor meer informatie, of zie ook tarieven.

Hieronder een video door Prevention Institute1 met Myles Himmelreich, die op inzichtelijke wijze vertelt hoe het is om te leven met FASD: