Heeft uw kind net de diagnose gekregen en wilt u meer informatie of weten hoe u zich zo goed mogelijk kunt voorbereiden op de toekomst?
Voelt u zich niet gehoord of begrepen door gemeente, school of hulpverlening? Is uw aanvraag of indicatie voor uw kind afgewezen?
Heeft u het gevoel dat eventuele problematiek niet goed wordt gezien door buitenstaanders en professionals? Krijgt u te maken met drang- of dwangtrajecten door verschil van visie met school e/o hulpverlening?
Hebben de problemen rondom uw kind een (te) grote impact op uw gezin of uw draagkracht?
Wat is het effect op de andere kinderen in het gezin en hoe gaan we hier zo goed mogelijk mee om?
Zoekt u de juiste school, hulpverlening, werkomgeving of woonomgeving voor uw kind?
Is een WAJONG uitkering nog wel mogelijk? Hoe kunt u de aanvraag zo goed mogelijk onderbouwen?
Hoe moet het als uw kind 18 jaar wordt en u voorziet dat hij/zij tegen die tijd niet voor zichzelf kan zorgen?
Hoe zit het met mentorschap en bewindvoering?

FASD Support biedt educatie, advies op maat en cliëntondersteuning aan, bijvoorbeeld bij aanvragen voor indicaties en hulpvragen t.a.v. speciaal onderwijs, PGB, WLZ, WAJONG etc. Daarnaast kan FASD Support helpen in situaties waarbij de communicatie met gemeente, school of hulpverleningsinstantie niet goed verloopt, of waar u van mening bent dat school of hulpverlening niet op het goede spoor zit in de begeleiding of beoordeling van uw kind. Door wetenschappelijke informatie te verstrekken, door te verwijzen, of deel te nemen aan een informatief netwerkgesprek met alle betrokkenen.

Ook het tijdig opstellen van een familiegroepsplan (als u voorziet dat uw kind in de toekomst waarschijnlijk ondersteuning nodig zal hebben op diverse gebieden) kan een hulpmiddel zijn om ervoor te zorgen dat u de regie blijft voeren over welke zorg en onderwijs uw kind nodig heeft, nu en in de toekomst. Via de Jeugdwet is bepaald dat hulpverlening, school en andere instanties hun hulp op basis van dit familiegroepsplan moeten verlenen (als dat is opgesteld). FASD Support kan u helpen een familiegroepsplan op te stellen, dat goed aansluit op de (toekomstige) zorgbehoefte van een kind met FASD en comorbide diagnostiek. Ook als kennis op dit gebied ontbreekt bij onderwijs of hulpverlening.

U kunt vrijblijvend contact opnemen om te bespreken wat FASD Support voor u kan betekenen. Zie ook tarieven voor verdere informatie.