Wat is FASD? Mijn kind heeft net de diagnose gekregen, hoe nu verder? Waarom werken gebruikelijke opvoedingsmethoden niet bij mijn kind? Mijn kind heeft al eerder een diagnose ADHD gekregen, of ASS, of hechtingsstoornis, ODD of CD: hoe moet ik dat plaatsen? Hoe ga ik om met problematiek waar we binnen het gezin tegenaan lopen? Hoe bewaken wij als ouders onze grenzen en onze psychische gezondheid? Mijn kind wordt door iedereen overschat in zijn functioneren. Ik loop er tegenaan dat men op school, bij de gemeente, bij jeugdzorg, pleegzorg of andere organisatie geen tot weinig kennis  heeft van FASD. Of  dat er sterke verschillen van visie ontstaan en dat we het gevoel hebben dat er niet goed naar ons wordt geluisterd. Hoe leg ik FASD kort maar inzichtelijk uit aan familie, vrienden en professionals in onze omgeving? Hoe onderbouw ik een aanvraag voor een indicatie speciaal onderwijs, pgb, WLZ of Wajong zo goed mogelijk? Hoe kunnen we zorgen dat we nu en in de toekomst als ouders de regie in handen houden en dat toekomstige zorg en hulpverlening wordt afgestemd op wat ons kind nodig heeft? Waarop en wanneer kunnen we ons voorbereiden t.a.v. transitie naar voortgezet onderwijs en na het 18e jaar?

Wilt u deze situaties voorkomen of verbeteren, zodat uw kind beter tot zijn of haar recht komt, overbelasting van uw kind en uw gezin afneemt en begrip vanuit de omgeving toeneemt? Door persoonlijke of praktische ondersteuning? FASD Support biedt wetenschappelijke educatie, advies op maat en cliënt-/gezinsondersteuning aan. Op locatie, via telefoon of online. Niet alleen aan ouders, maar tevens aan professionals in onderwijs, zorg of hulpverlening, en volwassenen met FASD. Daarnaast kan FASD Support helpen in situaties waarbij de communicatie met gemeente, school of instanties niet goed verloopt, of waar u van mening bent dat school of hulpverlening niet op het goede spoor zit in de begeleiding of beoordeling van uw kind.

Het tijdig opstellen van een FASD familiegroepsplan (als u voorziet dat uw kind in de toekomst waarschijnlijk ondersteuning nodig zal hebben op diverse gebieden) kan een hulpmiddel zijn om ervoor te zorgen dat u de regie blijft voeren over welke zorg en onderwijs uw kind nodig heeft, nu en in de toekomst vanaf het 18e jaar. In de landelijke Jeugdwet is bepaald dat hulpverlening, school en andere instanties hun hulp op basis van dit familiegroepsplan moeten verlenen (als dat is opgesteld). FASD Support kan u helpen een FASD informed familiegroepsplan op te stellen, dat goed aansluit op de (toekomstige) individuele zorgbehoefte van uw kind en dat mogelijk veel onnodige stress kan voorkomen (door niet passende onderwijs- en zorgtrajecten, of verschil van visie met school, jeugdzorg of hulpverlening door gebrek aan kennis over FASD). Hierdoor houdt u als ouders de regie in handen, is elke professional die in het leven van uw kind gaat komen, beter geïnformeerd en daardoor beter in staat om goed af te stemmen op de behoeften en ontwikkeling van uw kind.

U kunt vrijblijvend contact opnemen om te bespreken wat FASD Support voor u kan betekenen. Zie ook diensten en tarieven voor verdere informatie.