FASD komt onder pleeg- en adoptiekinderen erg veel voor, vaak in combinatie met hechtingsstoornissen en/of andere diagnostiek. Dit vergt veel van iedereen binnen het gezin en alle betrokkenen er om heen. Het gezin kan het niet alleen zonder ondersteuning en begrip vanuit de omgeving. Burn-out of zelfs Post Traumatische Stress Syndroom kunnen optreden bij ouders in de meest extreme en chronische gevallen van langdurige overmatige stress, gecombineerd met onbegrip en gebrek aan kennis en inzicht vanuit de omgeving.

FASD Support kan pleeg- en adoptie-ouders, evt. samen met professionals, ondersteunen door:

  • Netwerkeducatie en advies aan pleegouders, pleegzorgbegeleider en voogd rondom een plaatsing van een kind met FASD, of na recente diagnose
  • Netwerkeducatie en advies aan adoptie-ouders, familie en evt. zorg-/hulpverlening bij plaatsing of na recente diagnose
  • Persoonlijke counseling aan pleeg/adoptie-ouders (stress- en gezinscounseling)

Te vaak nog wordt pas educatie en advies ingeroepen nadat er grote probleemsituaties zijn ontstaan, de hulpverlening handelingsverlegen is of de cliënt in secundaire FASD problematiek is geraakt. Reguliere werkwijzen en interventies zijn in het geval van FASD vaak niet toerijkend en soms zelfs contraproductief. IQ, biologische leeftijd, verbale expressie en schijnbare functioneren zijn geen geschikte maatstaven voor functioneren bij mensen met FASD, waardoor chronische en structurele overschatting en overvraging op de loer ligt, tot in de volwassenheid toe.

Weten is voorkomen en beter begrijpen en begeleiden, zowel bij ouders als hulpverleners. Bovendien kan tijdige diagnosticering en kennis van FASD, het aanpassen van verwachtingen van omgeving en het opzetten van een ‘external brain’-netwerk de kans op het onstaan van secundaire FASD problematiek of het afbreken van een plaatsing in geval van pleegzorg helpen voorkomen.

Neemt u vrijblijvend contact op voor meer informatie, of zie ook tarieven.