Met name het ontwikkelende centraal zenuwstelsel is gedurende de gehele zwangerschap extra gevoelig voor de schadelijke effecten van (ook kleine hoeveelheden) alcohol op hersenstructuur en hersenfuncties. In de eerste levensjaren wordt vrijwel altijd op basis van gedrag en functioneren als eerste gedacht aan ADHD, ASS, hechtingsproblematiek e.d. Gecombineerd met sensomotorische problematiek en ontwikkelingsachterstanden, en soms uiterlijke kenmerken, zouden er alarmbellen moeten rinkelen. Dat gebeurt nu meestal niet in de eerste levensjaren. De permanente neurologische beschadiging wordt meestal over het hoofd gezien. Waardoor professionals in onderwijs en zorg vaak uiteindelijk vastlopen in handelingsverlegenheid zolang de verklarende diagnose binnen het FASD spectrum nog niet op tafel ligt. Het is dan ook jammer dat FASD (fetal alcohol spectrum disorders), ondanks de hoge prevalentie, meestal eerst gezien als ADHD en het nog niet goed ge/herkend worden in ons land, bij informatie en congressen over vroegsignalering en vroeghulp niet wordt meegenomen als thema. Omdat een zo vroeg mogelijke juiste diagnose voor deze kinderen zeer bepalend is voor een gunstiger verder ontwikkelingstraject. En de kans op het ontstaan van secundaire problematiek in puberteit of volwassenheid kan beperken of voorkomen.
Onderzoek in landen als de VS, Canada en Australie geeft aan dat de prevalentie van FASD daar tussen de 1-5% van de algehele populatie ligt. Terwijl het i.p. 100% te voorkomen is. In Nederland is nog geen onderzoek gedaan naar de prevalentie, aangezien FASD hier nog niet goed op het collectieve netvlies staat. Op congressen over vroegsignalering en preventie zou het thema FASD wat mij betreft dan ook niet mogen ontbreken, om bewustwording en betere signalering, juiste diagnosticering en preventie op gang te kunnen krijgen in ons land.

VROEGSIGNALERING EN VROEGHULP FASD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *