Weet u dat u als zorg- of hulpverlener hoogstwaarschijnlijk al cliënten met FASD heeft ontmoet, behandeld of begeleid zonder dat u dat wist?  Dat de wetenschappelijk aangetoonde prevalentiecijfers van FASD bij de algehele populatie die van autisme/ASS overstijgen? Dat de prevalentiecijfers bij pleeg-/adoptiekinderen, kinderen van ouders met verslavingsproblematiek en bij gevangenispopulaties nog een stuk hoger liggen?

Ook al verkeert een kind of volwassene met FASD in de ‘gelukkige’ omstandigheid dat de juiste diagnose tijdig is gesteld, dan nog wordt vaak pas educatie en advies ingeroepen nadat er probleemsituaties zijn ontstaan, de omgeving handelingsverlegen is geworden of de persoon met secundaire FASD problematiek te maken krijgt. Door verkeerde inschatting van functioneren en zorgvraag, worden kinderen en volwassenen met FASD structureel overvraagd door hun omgeving, waardoor onderwijs, zorg en hulpverlening vaak niet passend zijn en problematiek onnodig wordt vergroot. IQ, biologische leeftijd, verbale expressie en schijnbare functioneren maskeren de feitelijke lagere, sterk wisselende functioneringsniveau’s en veel jongere sociaal emotionele ontwikkelingsleeftijd. De permanente neurologische beschadiging en de effecten hiervan op functioneren, beperkingen en gedrag, worden vaak niet goed gezien en begrepen. Ook niet wanneer er binnen de organisatie een orthopedagoog of gedragswetenschapper aanwezig is.

Weten is voorkomen en beter begrijpen en begeleiden, zowel bij ouders als zorg- en hulpverleners. Tijdige educatie en praktisch advies op maat, leidt vrijwel altijd tot betere aansluiting van zorg en onderwijs, verbetering van contact tussen familie en professionals, en tot vermindering van problematiek en onveilige situaties rondom kinderen of (jong)volwassenen met FASD. Door beter zicht op het functioneren, het aanpassen van onrealistische verwachtingen vanuit de omgeving en het opzetten van een ‘FASD bril’ waarmee men FASD informed kan leren kijken en werken. FASD Support kan tevens ondersteuning bieden bij het opzetten van een FASD-informed familiegroepsplan. Zie verder ‘diensten en tarieven’ in het menu.

Wilt u voorkomen dat zorgtraject of begeleiding niet goed wordt afgestemd op uw client met FASD, en wilt u secundaire problematiek, onveilige situaties, opschaling van zorg en handelingsverlegenheid voorkomen of beperken? Of verschilt u van visie met (pleeg-/adoptie) ouders en wilt u een netwerkgesprek, waarbij FASD Support kan helpen zicht te krijgen op de problematiek, de mismatch tussen zorgvraag en -aanbod te verhelderen en communicatie en samenwerking te verbeteren? Voor de SKJ geaccrediteerde online cursus voor jeugd- & gezinsprofessionals, klik hier: of kijk in het menu bij ‘diensten en tarieven’ voor meer informatie over cursusinhoud en startdata.

Neemt u vrijblijvend contact op voor meer informatie, of zie ook diensten en tarieven.

Hieronder een video door Saskatchewan Prevention Institute met Myles Himmelreich, die vertelt hoe het is om te leven met FASD: