Deprecated: stristr(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/fasdsup1/public_html/counseling/wp-content/plugins/a2-w3-total-cache/lib/W3/PgCache.php on line 1054
Wanneer het eigen zelf niet gekend of herkend wordt

Mensen die zijn opgegroeid in een gezin waar weinig ruimte of aandacht was voor de eigen identiteit, eigen idee├źn, eigen waarden en behoeften, kunnen opgroeien tot volwassenen die problemen ervaren met het kennen en stellen van eigen grenzen, maken van keuzes en het besef hebben van de eigen waarden en behoeften. Vaak zijn deze mensen zo geconditioneerd tot het volgen van en instemmen met anderen, dat ook in het volwassen leven het moeilijk wordt gevonden om zichzelf te kennen en te laten zien. De grenzen en behoeften van anderen en zichzelf lopen door elkaar, gevoelens van ontevredenheid, zich niet gezien of gehoord voelen en het niet goed weten wat men wil met zijn of haar leven, kunnen een structurele vorm aannemen.

Ook in liefdesrelaties kunnen mensen in patronen komen, waarbij ze zichzelf verliezen en de grenzen en behoeften van zichzelf en die van anderen door elkaar gaan lopen, waarbij de eigen identiteit, behoeften en grenzen steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Partners van mensen met eigenschappen van een cluster B persoonlijkheidsstoornis (bijv. narcistische of borderline persoonlijkheidsstoornis of trekken daarvan), krijgen vaak met deze patronen te maken. Hoe meer het eigen zelf naar de achtergrond verdwijnt, hoe makkelijker en meer iemand zal worden geleid door de behoeftes, waarden en acties van de ander. Ook als deze een negatief effect hebben of schadelijk zijn. Wanneer iemand jaren in een dergelijke relatie functioneert, wordt het steeds moeilijker om de patronen te doorzien en verdwijnt de eigen identiteit en het zelfvertrouwen. De afhankelijkheid van de ander wordt steeds groter. Hierdoor zijn deze mensen volgzaam, soms vatbaar voor manipulaties en het overschrijden van hun eigen grenzen, zonder dat ze voor zichzelf opkomen. Uiteindelijk kan hulp nodig zijn om deze patronen te leren zien, te kunnen doorbreken en te werken aan het leren kennen en opbouwen van de eigen identiteit, weerbaarheid, zelfredzaamheid en het bewust worden van de eigen wensen en behoeften. Zodat men toe kan gaan werken naar meer balans, rust, zelfvertrouwen, zelfwaardering en een actieve toekomstgerichte houding. Vanuit een bewust zijn van het eigen zelf i.p.v. het ingevulde zelf door de ander of de samenleving.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen, voor een gratis intakegesprek om te bekijken of psychosociale therapie past bij uw hulpvraag.

Wanneer het eigen zelf niet gekend of herkend wordt