Wat is counseling/ psychosociale therapie? Counseling is ontstaan in de VS vanuit de Humanistische stroming binnen de psychologie. Grondlegger is prof. Gerard Egan, die tevens een holistische en cliëntgerichte counseling methodiek heeft ontwikkeld.
Een counselor begeleid mensen met diverse problematiek d.m.v. therapeutische gespreksvoering, psycho-educatie, counselingmethodiek en andere technieken uit de psychologie. Een goede cliënt-therapeut relatie is hierbij voorwaarde voor een effectieve therapie.

Een counselor faciliteert en begeleidt cliënten in het onderzoeken van belemmerende patronen, gedachten, emoties en gedrag, naar een beter begrip en grip op eigen functioneren en meer functionele gedachten, emoties en gedrag in het heden en naar de toekomst toe. Counseling is gericht op vergroten van zelfinzicht, zelfvertrouwen, probleemoplossend vermogen, veerkracht, weerbaarheid, actieve groei en zelfactualisatie. Binnen de humanistische en positieve psychologie wordt er vanuit gegaan dat een (psychisch gezonde) cliënt zelf in staat is aan te geven waarbij hulp nodig is en uiteindelijk actief veranderingen door kan voeren, naar de gewenste verbetering in functioneren en omgaan met omgevingsfactoren. Soms is hierbij hulp gewenst als men vastloopt in problematiek. Een counselor gaat niet boven, maar naast de cliënt staan in dit proces.