Wat is counseling/ psychosociale therapie? Counseling is ontstaan in de VS vanuit de Humanistische stroming binnen de psychologie. Grondlegger is prof. Gerard Egan, die een holistische en cliëntgerichte counseling methodiek heeft ontwikkeld, gericht op mensen die (tijdelijk) zijn vastgelopen in hun functioneren of omgeving, en daarbij ondersteuning zoeken. Voorwaarde daarbij is dat men in staat is tot zelfreflectie en het zelf werken aan verandering. Counseling vraagt een actieve houding en is toekomstgericht.

Counseling is een laagdrempelige en kortdurende geschikte therapievorm bij veel verschillende problemen zoals: depressieve klachten, burn-out, rouw, echtscheidingsproblematiek, overmatige stress klachten, faalangst, problemen in de relationele sfeer binnen het gezin etc. (In geval van FASD krijgen ouders en andere kinderen binnen het gezin vaak veel chronische stress te verduren, en ontstaan er soms problemen in de onderlinge relaties of overbelasting van gezinsleden). Er worden verschillende psychotherapeutische benaderingen en technieken vanuit diverse psychologische stromingen toegepast, afgestemd op de individuele zorgvraag. Een psychosociaal therapeut is (in tegenstelling tot een psycholoog of psychotherapeut) niet gebonden aan het werken volgens vaststaande richtlijnen op basis van een DSM diagnose en bijbehorende standaard protocollen als voorwaarde voor een hulpverleningstraject. Hierdoor is werkelijk persoonlijk maatwerk en een integrale manier van werken mogelijk. Een counselor of psychosociaal therapeut werkt niet met cliënten met klinische psychiatrische problemen of (persoonlijkheids)stoornissen, bij vermoeden hiervan zal altijd worden doorverwezen.

Een counselor/ psychosociaal therapeut faciliteert en begeleidt cliënten in het onderzoeken van belemmerende patronen, gedachten, emoties en gedrag, naar een beter begrip en grip op eigen functioneren en meer functionele gedachten, emoties en gedrag in het heden en naar de toekomst toe. Counseling is gericht op vergroten van zelfinzicht, zelfvertrouwen, probleemoplossend vermogen, veerkracht, weerbaarheid, actieve groei en gewenste gedragsverandering. Binnen de humanistische en positieve psychologie wordt er vanuit gegaan dat een (psychisch gezonde) cliënt zelf in staat is aan te geven waarbij hulp nodig is en uiteindelijk actief veranderingen door kan voeren, naar de gewenste verbetering in functioneren en omgaan met omgevingsfactoren. Soms is hierbij hulp gewenst als men vastloopt in problematiek. Soms is het anders leren omgaan met problemen al genoeg, zonder het probleem zelf te hoeven oplossen. Een counselor/ psychosociaal therapeut gaat niet boven, maar naast de cliënt staan in dit proces.