Wat is counseling/ psychosociale therapie? Counseling is ontstaan in de VS vanuit de Humanistische stroming binnen de psychologie. Grondlegger is prof. Gerard Egan, die tevens een holistische en cliëntgerichte counseling methodiek heeft ontwikkeld, gericht op psychisch gezonde mensen die (tijdelijk) zijn vastgelopen in hun functioneren of omgeving, en daarbij ondersteuning zoeken.


Counseling is een laagdrempelige en kortdurende geschikte therapievorm bij veel verschillende problemen zoals: depressieve klachten, burn-out, rouw, echtscheidingsproblematiek, overmatige stress klachten, faalangst, problemen in de relationele sfeer binnen het gezin etc. (In geval van FASD krijgen ouders en andere kinderen binnen het gezin vaak veel chronische stress te verduren, en ontstaan er soms problemen in de onderlinge relaties of overbelasting van gezinsleden). Er worden verschillende psychotherapeutische benaderingen en technieken vanuit diverse psychologische stromingen toegepast, afgestemd op de individuele zorgvraag. Een psychosociaal therapeut is (in tegenstelling tot een psycholoog of psychotherapeut) niet gebonden aan evidence based protocollen. Hierdoor is persoonlijk maatwerk en een integrale manier van werken mogelijk. Een counselor of psychosociaal therapeut houdt zich niet met (ernstige) psychiatrische problemen of persoonlijkheidsstoornissen, bij vermoeden hiervan zal altijd worden doorverwezen.

Een counselor faciliteert en begeleidt cliënten in het onderzoeken van belemmerende patronen, gedachten, emoties en gedrag, naar een beter begrip en grip op eigen functioneren en meer functionele gedachten, emoties en gedrag in het heden en naar de toekomst toe. Counseling is gericht op vergroten van zelfinzicht, zelfvertrouwen, probleemoplossend vermogen, veerkracht, weerbaarheid, actieve groei en zelfactualisatie. Binnen de humanistische en positieve psychologie wordt er vanuit gegaan dat een (psychisch gezonde) cliënt zelf in staat is aan te geven waarbij hulp nodig is en uiteindelijk actief veranderingen door kan voeren, naar de gewenste verbetering in functioneren en omgaan met omgevingsfactoren. Soms is hierbij hulp gewenst als men vastloopt in problematiek. Een counselor gaat niet boven, maar naast de cliënt staan in dit proces.