De meeste kinderen met een diagnose binnen het FASD spectrum, hebben daarnaast een bonte mix aan andere classificaties. ADHD, autisme (ASS), CD, ODD, Gilles de la Tourette syndroom, leerstoornis, sensomotorische problematiek, medische problematiek maar ook vaak hechtingsproblematiek of een reactieve hechtingsstoornis. Naast de omgevingsfactoren rondom zwangerschap en vroege jeugd, speelt de neurologische beschadiging door de pre-natale blootstelling aan alcohol tevens een rol in het soms niet goed tot stand kunnen komen van gezonde hechtingsrelaties. Ook niet wanneer deze kinderen direct na de geboorte in een veilige en stimulerende omgeving worden geplaatst (over de neurologische oorzaken hiervan, zie bijgevoegde research onderaan).

Wordt de permanente neurologische factor door pre-natale alcoholblootstelling over het hoofd gezien, dan kan dat negatieve gevolgen hebben, zowel voor het kind als de omgeving. In de praktijk zien we dat kinderen en (jong)volwassenen met FASD daardoor stelselmatig overvraagd worden door geen rekening te houden met mogelijke ontwikkelingsplafonds en beperkingen in functioneren. Wanneer men er vanuit gaat dat alleen omgevingsfactoren oorzaak zijn van het functioneren en gedrag, kan dat tevens leiden tot het onterecht vraagtekens zetten bij de omgeving van het kind. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dan ook dat een zo vroeg mogelijke juiste diagnose in geval van FASD een belangrijke voorwaarde is voor een zo gunstig mogelijk verdere levensloop en ontwikkeling. Doordat daarna onderwijs, zorg en hulpverlening passend kunnen worden gemaakt en de kans op het ontwikkelen van secundaire problematiek kleiner wordt.

Link naar research invloed neurologische factoren op sociaal gedrag bij ND-PAE (FASD):

Effects of prenatal alcohol exposure on social behavior in humans and other species

FASD en hechtingsproblematiek
Getagd op: